Risikobasert tilnærming

I antihvitvask er “risiko” et sentralt begrep. Det flyter gjennom alle av lovens forpliktelser, og ligger til grunn for lovens fundamentale grunnsetning om risikobasert tilnærming. For å få grep om hvitvaskingsregelverkets forpliktelser er det hensiktsmessig å først rette oppmerksomheten mot hva risiko er, for deretter å få et godt overblikk over hva prinsippet om den … Les mer

Risikovurderingen som utgangspunkt

KYC og den virksomhetsinnrettede risikovurderingen Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen er en overordnet og overgripende risikovurdering som normalt fastsetter hvilken risikoappetitt foretaket skal ha på antihvitvask, og hva som er den iboende risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering for akkurat ditt foretak. Iboende risiko er den risikoen foretaket er eksponert for uten at det er iverksatt tiltak. KYC-tiltak … Les mer

Hva er en Kunde?

Hva som er en kunde beror på når og hvorvidt et kundeforhold er etablert. Dette må vurderes med utgangspunkt i når kunden kan bruke den rapporteringspliktiges tjenester (hvitvaskingsforskriften § 4-1). For banker vil kundeforhold være etablert når kunden får tilgang til å opprette konti, gjennomføre transaksjoner, kjøpe verdipapirer o.l. En person kan med dette eksempelvis … Les mer

Kjenn din kunde – prinsippet

En historie 1970 var et kaotisk år for USA: Vietnamkrigen var på sitt verste, landet opplevde store studentopprør mot politiet – og Nixon-administrasjonen la grunnlaget for det som i dag er kjent som den berømte krigen mot narkotika (“war on drugs”). Narkotikakartellene hadde jerngrep over store deler av amerikansk økonomi, og regjerte tilnærmet fritt i … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr