Tips til god læring

Vega Integritys kurs gjennom digitale flater gir mange fordeler: Det er fleksibelt i tid og rom – noe som gjør det enkelt å tilegne seg utdanning og kompetanse samtidig som man balanserer jobb, fritid og familieliv. Som all annen utdanning kreves det imidlertid evne til å selvstendig strukturere og organisere tidsplaner og studiemetoder for å … Les mer

9.3. Regulatorisk utvikling

Den regulatoriske utviklingen i EU har hatt en enorm innvirkning på fokuset og innsatsen i kampen mot hvitvasking og terror i hele verden. Den spede begynnelse kan spores tilbake til det første hvitvaskingsdirektivet som ble vedtatt i 1991 – som til sammenligning med dagens regelverk fremsto ganske beskjedent. Da det fjerde hvitvaskingsdirektivet kom i 2015 … Les mer

9.2. Privat og offentlig samarbeid

Samarbeid mellom rapporteringspliktige – og mellom rapporteringspliktige og offentlige myndigheter – vil forme fremtidens antihvitvask. Det vil gi et bedre grunnlag for å være oppdatert på de siste modusene for hvitvasking og terrorfinansiering. Dette vil igjen gjøre det mulig for den enkelte rapporteringspliktige å redusere egen risiko og i større grad oppfylle hvitvaskingslovens formål om … Les mer

9.1. Teknologisk utvikling

De siste årene har et av hovedfokusene i rapporteringspliktige foretak vært å etablere en solid governance på antihvitvask: Et styringsrammeverk som sikrer at foretaket etterlever hvitvaskingsloven, og at antihvitvask er inkludert på alle nivåer i virksomheten: Strategisk, taktisk og operativt. Svært mange foretak har i dag etablert en slik governance. I denne fasen – og … Les mer

8.3. Kontinuitet og beredskap

Foretaket skal ha en dokumentert kriseplan som skal iverksettes dersom IKT-driften ikke kan opprettholdes som følge av en krise. Med krise menes hendelser som forårsaker driftsavbrudd slik at foretakets IKT-drift ikke kan fortsette med normalt tilgjengelig midler. Kriseplanen skal minst omfatte: Oversikt over IKT-systemer som inngår i planen Beskrivelse av kriseløsningen Klare kriterier for oppstart … Les mer

8.2. Avvikshåndtering og rapportering

Avvikshåndtering og rapportering Virksomheten må sikre at IKT-prosessene inkluderer håndtering av alle avvik som oppstår. Alle avvik skal behandles for å identifisere årsak og hindre gjentakelse. Avviksrutinene skal inneholde retningslinjer for eskalering internt i virksomheten. Virksomheten skal jevnlig rapportere IKT til ledelse og styre, og registrering av avvik bør inngå i rapporten. Avvik i antihvitvasksystemer … Les mer

8.1. Forholdet mellom antihvitvask og IKT

IKT-forskriften gir regler som skal bidra til å sette en standard for IKT-virksomheten i foretaket. Svært mange rapporteringspliktige foretak må forholde seg til IKT-forskriften, herunder banker, eiendomsmegler, verdipapirforetak og kredittforetak, se forskriftens § 1 som omfatter finansforetak. Foretaket må identifisere systemer som er av betydning for virksomheten – altså som må være på plass for … Les mer

7.5. Informasjon til kunder

Rapporteringspliktige skal før kundeforholdet etableres eller transaksjonen gjennomføres informere kunden om reglene for behandling av personopplysninger under hvitvaskingsregelverket. Personvernforordningen artikkel 13 og 14 som gjelder som norsk lov, inneholder omfattende krav til informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger. Hvitvaskingslovens krav til informasjon inneholder i liten grad krav utover det som allerede følger av … Les mer

7.4. Innsyn og utlevering

Personopplysningsloven gir en omfattende rett til å få innsyn i egne personopplysninger. Alle virksomheter som behandler personopplysninger – inkludert rapporteringspliktige – er pålagt å ha rutiner og systemer som sikrer utlevering av personopplysninger på forespørsel fra kunden. Kunden kan be om få en kopi av alle opplysningene sine, også elektroniske spor, metadata og profiler han … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr