Internasjonale sanksjoner

Internasjonale sanksjoner er virkemidler i internasjonal politikk for å få personer, enheter, grupper eller stater til å endre politikk eller handlemåte. Alle virksomheter – uavhengig av sektor og næring – er i dag forpliktet til å forholde seg til sanksjoner vedtatt av FN og EU, som Norge har gjennomført ved forskrift. For virksomheter som forholder … Les mer

Terrorfinansiering

Terrorangrepet i USA den 11.september 2001 medførte dyptgripende endringer i det internasjonale arbeidet mot hvitvasking. FATFs anbefalinger – og antihvitvask generelt – bestod i å bekjempe hvitvasking. Etter terrorangrepet i 2001 ble anbefalingene utvidet til også omfatte terrorfinansiering. Hvitvasking og terrorfinansiering er i dag likestilte fenomener i hvitvaskingsregelverket.  I denne videoen skal vi se nærmere … Les mer

Hvitvasking

Hvitvasking er kategori innenfor økonomisk kriminalitet – og peker seg ut i det henseende at det alltid er knyttet til annen kriminalitet, herunder økonomisk kriminalitet. Mens eksemplene i leksjonen over om økonomisk kriminalitet er det vi kaller “primærlovbrudd”, er hvitvasking den etterfølgende handlingen som begås for å skjule og sikre utbyttet fra den straffbare handlingen. … Les mer

1.1. Fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering: Økonomisk kriminalitet

Innenfor antihvitvask støter vi ofte på begrepet “økonomisk kriminalitet” eller “finansiell kriminalitet” – og ofte brukes “antihvitvask” og “økonomisk kriminalitet” om hverandre. Økonomisk kriminalitet omfatter imidlertid mer enn hvitvasking, og derfor er det viktig å klart for seg hva begrepene omfatter. Økonomisk kriminalitet er profittmotiverte ulovlige handlinger som ofte begås innenfor en økonomisk virksomhet som … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr