Netikette

Etikette er like viktig på nettet som det er i personlige forsamlinger og relasjoner. Det er anslått at kroppsspråk utgjør tilnærmet 90 % av all kommunikasjon – noe som kan gjøre etikette på nettet mer utfordrende. Vi ser ikke hverandre, og det kan derfor være lett å tolke ulike måter å formulere seg på i feil retning. Nedenfor følger noen enkle tips for å opprettholde god netikette:

Være respektfull
Diskusjoner kan bli opphetede og skape engasjement. Vis respekt for andres meninger. Fremfor å fokusere på personen bak en ytring du ikke er enig i fokuser heller på å formulere dine egne meninger på en saklig måte.

Vær forsiktig med sarkasme
Ettersom man ikke ser eller hører hverandre når man kommuniserer på nettet, kan sarkasme være vanskelig å oppfatte for mottaker. Dette kan derfor skape et unødvendig ubehagelig og anspent diskusjonsklima. Dersom du skal bruke sarkasme eller ironi, være sikker på at dette kommer veldig tydelig frem i formuleringene dine.

Det er ikke bare ord som har betydning
Husk at det ikke bare er ordene og formuleringene du bruker som har betydning for stemningsleiet i en diskusjon. Bruk av capslock er generelt forbundet med å skrike, og bør unngås. Overdreven bruk av mange spørsmålstegn og utropstegn på rad kan også ha samme effekt. Bruk av emojiis som uttrykker misnøye med andre i diskusjonstråden bør alltid unngås. 

Vær kildekritisk når du deler
Før du deler kontroversielle standpunkter – vær sikker på kildene dine.