Andre aktører

I denne skal inngå OSSE + UK + Australia + FATF