EFE Trendrapport for perioden 2016-2021: 69% av impliserte personer som rapporteres er menn

Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) for noen dager siden offentliggjort en trendrapport for 2021.Her kan vi lese om statistikk over rapporter om mistenkelige forhold (MTR) som er mottatt av EFE for perioden 2016-2021. Formålet med rapporten er blant annet å gi veiledning og tilbakemelding til de rapporteringspliktige. Rapporten gir noen statistikk over MTR fordelt på rapporteringspliktige … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Vega Geo – Februar 2022 – Burkina Faso

Burkina Faso er et land hvor (kort tid etter Mali og Guinea) militæret har overtatt makten. Dette skjer i en kontekst hvor befolkningen og militæret er svært misfornøyd med regjeringens innsats for å bekjempe terrorismen som sprer seg i landet. Militærkuppet ble tatt imot med feiring og støttedemonstrasjoner i hovedstaden Ouagadougou. Ifølge The Global Terrorisme … Les mer

Vega Geo – Januar 2022 – Ukraina

Det er for tiden stor spenning mellom Russland, Nato og USA om Ukrainas fremtid og de 100.000 russiske soldater som er stasjonert ved Ukrainas landegrenser. I denne måneds Vega Geo ser vi derfor nærmere på hvordan Ukrainas geopolitiske forholdene påvirker hvitvasking og terrorfinansieringsrisiko. Russlands annektering av Krim og den militære konflikt i den østlige delen … Les mer

De usynlige – kvinner og terrorfinansiering

Når kvinner er involvert i terrorgrupper og terrorplanlegging tar de ofte på seg rollen som «fasilitatorer» i planleggingen, noe som ofte inkluderer både finansiering og logistikk. Mange nyhetsartikler og rapporter har fokusert på kvinner som tar på seg rollen som selvmordsbombere. Dette er logisk fordi det er en svært synlig og dramatisk rolle som gir … Les mer

Hawala-nettverk: hva er det?

Hawala er en måte å overføre penger eller andre verdier mellom mennesker. Det er en uformell betalingsformidlingsmetode som er basert på tillitt fremfor kontrakt. Denne overføringsmåten brukes over store deler av verden, og transaksjonene går helt eller delvis utenom det ordinære og etablerte banksystemet. Hawala har lange tradisjoner og antas å ha eksistert fra middelalderen … Les mer

Risikobasert tilnærming: Det mest effektive risikostyringsverktøyet vi har

Rapporteringspliktige står ovenfor et antihvitvaskingslandskap som stadig utvikler seg. Regelverket blir strengere, tilsynsmyndigheter strammer skruene og de kriminelle utvikler nye sofistikerte metoder for å hvitvaske eller finansiere terror og terrorgrupper. For å håndtere dette bildet – og samtidig balansere hensynet til kostnader og ressurser, må rapporteringspliktige ha en kontekstuell tilnærming til antihvitvask. Det mest effektive … Les mer

OPS AT leder: «Antihvitvasking og antiterrorfinansiering er ikke et One Man Show»

Vicki Aasprong Jensen leder den nyetablerte enheten OPS AT (Offentlig Privat Samarbeid – antihvitvasking og terrorfinansiering) som skal samle både finansnæringen og offentlig aktører i samme organisasjon for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering i Norge. Offentlig – Privat samarbeid (ofte omtalt som PPP på engelsk for Public-Private Partnership) er et viktig verktøy og initiativ for … Les mer

ESG og Antihvitvask – To sider av samme sak?

De to siste årene har vi opplevd en kraftig økning i vektleggingen av faktorer relatert til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG-faktorer) i finansmarkedene. ESG handler om bedriftenes evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring. ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen for å evaluere virksomheters «ytelse» når det gjelder … Les mer

Basel AML Index 2021: Verden ligger etter i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering

Basel AML Index er en uavhengig årlig rangering hvor hvitvaskings – og terrorfinansieringstrusselen for verdens land og jurisdiksjoner vurderes. Land og jurisdiksjoner rangeres blant annet etter hvor effektive tiltak som er implementert for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, og om det er i tråd med FATFS anbefalinger. 13 september 2021 ble den tiende … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr