Risikoappetitt – hvor sultne kan vi være?

Risikoappetitt er et velkjent konsept innenfor risikostyring. Det er et uttrykk for viljen til å gjennomføre risikofylte aktiviteter for å oppnå verdier. Sagt på en annen måte: risikoappetitt er det aggregerte nivået på, og typer av risiko en institusjon er villig til å ta, innenfor sin risikokapasitet og i samsvar med sin forretningsmodell. En god … Les mer

Fiskerikriminalitet i praksis

I risikovurdering etter risikovurdering fremheves vår største eksportnæring – fiskeri – som en bransje med svært høy risiko på antihvitvask – og med god grunn. Men hva er egentlig fiskerikriminalitet, hvordan foregår det og hvilke risikofaktorer er relevante når rapporteringspliktige skal ta stilling til kunder innenfor fiskerisektoren? Hva er fiskerikriminalitet? Fiskerikriminalitet er et paraplybegrep på … Les mer

De-risking: Et farlig dilemma

De-risking er et begrep de fleste som jobber med antihvitvask kjenner godt. Trenden internasjonalt – og i Norge – er at antihvitvaskingsreguleringene blir strengere og mer komplekse – med alvorlige konsekvenser for rapporteringspliktige ved manglende etterlevelse: høye overtredelsesgebyr, personlige sanksjoner, karrieretap og straff i form av fengsel og bøter har satt antihvitvask høyt på agendaen … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr