Tematilsyn regnskapsfører – og revisjonsforetak

Finanstilsynet har gjennomførte i 2020 og 2021 tematilsyn ovenfor 22 regnskapsfører – og revisjonsforetak for å kontrollere etterlevelse av hvitvaskingsloven. Det ble avdekket omfattende mangler hos alle foretak. Finanstilsynet har rettet sterk kritikk mot foretakene, og fremhevet at bransjen viser liten forståelse for sin rolle i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. Av de 22 kontrollerte foretakene fikk 19 foretak overtredelsesgebyr, hvorav det høyeste var på 400 000. I denne artikkelen ser vi nærmere på hovedfunnene.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr