Overtredelsesgebyrer og tilbakekall av regnskapsførerautorisasjon: Finanstilsynet har stort fokus på regnskapsførerbransjen

I 2020 gjennomførte Finanstilsynet stedlig tilsyn hos 11 regnskapsforetak som del av et tematilsyn rettet mot regnskapsførerforetaks og revisjonsforetaks etterlevelse av hvitvaskingsloven. Resultatet av tematilsynet var at 19 av de 22 foretakene som inngikk i tilsynet ble ilagt gebyr.

Tematilsyn regnskapsfører – og revisjonsforetak

Finanstilsynet har gjennomførte i 2020 og 2021 tematilsyn ovenfor 22 regnskapsfører – og revisjonsforetak for å kontrollere etterlevelse av hvitvaskingsloven. Det ble avdekket omfattende mangler hos alle foretak. Finanstilsynet har rettet sterk kritikk mot foretakene, og fremhevet at bransjen viser liten forståelse for sin rolle i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. Av de 22 kontrollerte foretakene fikk 19 foretak overtredelsesgebyr, hvorav det høyeste var på 400 000. I denne artikkelen ser vi nærmere på hovedfunnene.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr