Ukraina – finansiell inkludering av flyktninger

Europeiske land bli i stor skala tilfluktsland for millioner av flyktninger fra Ukraina i kjølevannet av den nåværende krigen. De siste årene har det vært et stort fokus på farene med de-risking, i form av utestengelser av grupper av mennesker fra finanssystemene. En gruppe som i særlig grad har vært sårbar for de-risking er flyktninger. … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

MTR Statistikk 2021

I 2021 har antall MT-rapporter som er sendt Økokrim slått ny rekord: 16.513! Økningen er særlig takket være enkelte kategorier av rapporteringspliktige; som for eksempel banker og eiendomsmeglere som sender flere og flere rapporter hvert år. Mens andre kategorier har stabil utvikling over årene, ser vi også at noen rapporteringspliktige har en negativt utviklingstrend; som … Les mer

“Follow the painting” – Hvitvasking i kunst

Det er vel kjent at kunst benyttes som et verktøy i hvitvaskingsprosesser. Generelt er alle dyre gjenstander egnet for hvitvasking og terrorfinansiering, det være seg for eksempel gull, diamanter, antikviteter eller vin. Det som særpreger kunst er at kunst og verdien av det er subjektivt: Det opereres ikke med faste priser, prisen beror på avtale … Les mer

Fiskerikriminalitet i praksis

I risikovurdering etter risikovurdering fremheves vår største eksportnæring – fiskeri – som en bransje med svært høy risiko på antihvitvask – og med god grunn. Men hva er egentlig fiskerikriminalitet, hvordan foregår det og hvilke risikofaktorer er relevante når rapporteringspliktige skal ta stilling til kunder innenfor fiskerisektoren? Hva er fiskerikriminalitet? Fiskerikriminalitet er et paraplybegrep på … Les mer

Hawala-nettverk: hva er det?

Hawala er en måte å overføre penger eller andre verdier mellom mennesker. Det er en uformell betalingsformidlingsmetode som er basert på tillitt fremfor kontrakt. Denne overføringsmåten brukes over store deler av verden, og transaksjonene går helt eller delvis utenom det ordinære og etablerte banksystemet. Hawala har lange tradisjoner og antas å ha eksistert fra middelalderen … Les mer

Risikobasert tilnærming: Det mest effektive risikostyringsverktøyet vi har

Rapporteringspliktige står ovenfor et antihvitvaskingslandskap som stadig utvikler seg. Regelverket blir strengere, tilsynsmyndigheter strammer skruene og de kriminelle utvikler nye sofistikerte metoder for å hvitvaske eller finansiere terror og terrorgrupper. For å håndtere dette bildet – og samtidig balansere hensynet til kostnader og ressurser, må rapporteringspliktige ha en kontekstuell tilnærming til antihvitvask. Det mest effektive … Les mer

Basel AML Index 2021: Verden ligger etter i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering

Basel AML Index er en uavhengig årlig rangering hvor hvitvaskings – og terrorfinansieringstrusselen for verdens land og jurisdiksjoner vurderes. Land og jurisdiksjoner rangeres blant annet etter hvor effektive tiltak som er implementert for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, og om det er i tråd med FATFS anbefalinger. 13 september 2021 ble den tiende … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr