EFE Trendrapport for perioden 2016-2021: 69% av impliserte personer som rapporteres er menn

Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) for noen dager siden offentliggjort en trendrapport for 2021.Her kan vi lese om statistikk over rapporter om mistenkelige forhold (MTR) som er mottatt av EFE for perioden 2016-2021. Formålet med rapporten er blant annet å gi veiledning og tilbakemelding til de rapporteringspliktige. Rapporten gir noen statistikk over MTR fordelt på rapporteringspliktige … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Økokrim: Kriminalitetstrender i serveringsbransjen

I 2021 advarte politiet barer og restauranter i Oslo mot at organiserte kriminelle nettverk viste en økt interesse for denne bransjen under pandemien. Serveringsbransjen har lenge vært en utsatt og sårbar bransje for ulike former for kriminalitet. Økokrim gjentar denne advarselen etter å ha sett at enkelte av aktørene som etablerte seg i serveringsbransjen i … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Overtredelsesgebyrer og tilbakekall av regnskapsførerautorisasjon: Finanstilsynet har stort fokus på regnskapsførerbransjen

I 2020 gjennomførte Finanstilsynet stedlig tilsyn hos 11 regnskapsforetak som del av et tematilsyn rettet mot regnskapsførerforetaks og revisjonsforetaks etterlevelse av hvitvaskingsloven. Resultatet av tematilsynet var at 19 av de 22 foretakene som inngikk i tilsynet ble ilagt gebyr.

Vega Geo – April 2022 – Luxembourg

Opp mot 8,8 % av alle utenlandske investeringer i Norge kommer fra det lille landet Luxembourg. Luxembourg har flere ganger blitt kritisert av andre EU-land for å føre en aggressiv skattepolitikk som gjør landet svært attraktivt for utenlandske eiere å etablere selskap. I tillegg har landet blitt henvist til den europeiske unions domstol i 2018 … Les mer

Vega Geo – Februar 2022 – Burkina Faso

Burkina Faso er et land hvor (kort tid etter Mali og Guinea) militæret har overtatt makten. Dette skjer i en kontekst hvor befolkningen og militæret er svært misfornøyd med regjeringens innsats for å bekjempe terrorismen som sprer seg i landet. Militærkuppet ble tatt imot med feiring og støttedemonstrasjoner i hovedstaden Ouagadougou. Ifølge The Global Terrorisme … Les mer

Vega Geo – Januar 2022 – Ukraina

Det er for tiden stor spenning mellom Russland, Nato og USA om Ukrainas fremtid og de 100.000 russiske soldater som er stasjonert ved Ukrainas landegrenser. I denne måneds Vega Geo ser vi derfor nærmere på hvordan Ukrainas geopolitiske forholdene påvirker hvitvasking og terrorfinansieringsrisiko. Russlands annektering av Krim og den militære konflikt i den østlige delen … Les mer

MTR Statistikk 2021

I 2021 har antall MT-rapporter som er sendt Økokrim slått ny rekord: 16.513! Økningen er særlig takket være enkelte kategorier av rapporteringspliktige; som for eksempel banker og eiendomsmeglere som sender flere og flere rapporter hvert år. Mens andre kategorier har stabil utvikling over årene, ser vi også at noen rapporteringspliktige har en negativt utviklingstrend; som … Les mer

Tematilsyn regnskapsfører – og revisjonsforetak

Finanstilsynet har gjennomførte i 2020 og 2021 tematilsyn ovenfor 22 regnskapsfører – og revisjonsforetak for å kontrollere etterlevelse av hvitvaskingsloven. Det ble avdekket omfattende mangler hos alle foretak. Finanstilsynet har rettet sterk kritikk mot foretakene, og fremhevet at bransjen viser liten forståelse for sin rolle i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. Av de 22 kontrollerte foretakene fikk 19 foretak overtredelsesgebyr, hvorav det høyeste var på 400 000. I denne artikkelen ser vi nærmere på hovedfunnene.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr