Hvem er vi?

Jon Petter Rui

Professor

Jon Petter er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og UIT Norges Arktiske Universitet. Han har tidligere vært både advokat og konstituert lagdommer. Hans kjerne kompetansefelt omfatter strafferett, økonomisk kriminalitet, straffeprosess og menneskerettigheter. Han har satt dype spor i jussen blant annet gjennom å lede Hvitvaskingslovutvalget fra 2015-2017. Han var regjeringsoppnevnt medlem av Kontrollutvalget for kommunikasjons-kontroll fra 2009-2017 og av Straffeprosessutvalget fra 2014-2017, samt at han fra 2014-2015 var oppnevnt av Justis – ogberedskaps-departementet til å utarbeide en enmannsutredning om forslag til lov om sivil inndragning. Jon Petter har utgitt en rekke bøker og artikler, herunder den  nyeste lovkommentaren om hvitvaskingsloven. 

Undervisning utgjør en stor del av Jon Petters profesjonelle karriere, og han anser det som et samfunnsoppdrag å opplyse om hvordan jussen skal forstås. Han har holdt en rekke kurs i antihvitvask både for offentlige og private virksomheter, og uttaler seg hyppig i mediene rundt forståelsen av hvitvaskingsregelverket. 

Julie Odden

Daglig leder (CEO)

Julie Odden er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hennes kompetansefelt omfatter særlig antihvitvask, antikorrupsjon, personvern og kontraktsrett. Hun har jobbet i flere store virksomheter i det private næringsliv hvor hun har utviklet og bygget opp ulike compliance-regimer. Siden 2017 har Julie vært leder for antihvitvask og finansiell kriminalitet i Sbanken ASA. 

Hun har lang erfaring med å implementere og operasjonalisere store regelverk – i særlig grad korrupsjonslovgivning og hvitvaskingsregelverk. Hun har også drevet en rekke opplærings-og forelesningsaktiviteter innenfor antihvitvask og økonomisk kriminalitet for både norske og utenlandske virksomheter. 

Nathalie Bauer

Driftsdirektør (COO)

Nathalie har bred internasjonal erfaring fra Sveits, Canada og Franrike med en Mastergrad i Forensic Science og 4-års erfaring fra offentlig sektor som leder for teknisk etterforskning i det franske politiet. I tillegg har hun amerikansk AML spesialist sertifisering og med fokus på anti-terrorisme og internasjonal sikkerhetshåndtering.

Nasjonalt har Nathalie har jobbet operasjonelt for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering i Sbanken ASA og har bred erfaring med undersøkelser, rapportering, risikovurdering og ansvar for håndtering av høyrisikokunde portfolio (PEP). Her ledet hun også AHV operasjon for privat marked. Hun har vært med å etablere Offentlig Privat Sammarbeid – Anthivitvask og Terrorfinansiering (OPS-AT) enheten som ble lansert i august 2021 for koordinering og bekjempesle av hvitvasking og terrorfinansiering på tvers av rapporteringspliktige og myndighetene i Norge.  

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr