Om oss

Vega Integrity

Økonomisk kriminalitet og hvitvasking utgjør betydelige trusler mot grunnleggende samfunnsstrukturer. Terror og finansiering av terrorisme tar liv, og bryter ned tilliten til demokratiske prosesser. Vega Integrity ble etablert som et svar på et behov for grundig og formalisert kompetanse på området for antihvitvask og økonomisk kriminalitet. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og sertifiseringer av høy kvalitet som gjennomføres online.

Kompetanseheving i Norge og Norden

Antihvitvask blir stadig mer krevende og komplekst, og regelverket og tilsynsmyndigheter stiller omfattende krav til opplæring og kompetanse. Vi i Vega Integrity har jobbet med antihvitvask og forebygging av økonomisk kriminalitet i mange år, og har holdt en rekke kurs og seminarer innenfor fagområdet. Det har vært et uttalt ønske om mer strukturert og formalisert kompetanseheving i Norge og Norden. Vega Integrity kombinerer erfaring og kompetanse fra akademia, finans, IT og politi gjennom kurs – og sertifiseringsprogrammer som gir kursdeltakere differensiert og målrettet kompetanse på antihvitvask, med et sterkt fokus på praktisk virksomhetsimplementering.

Vår filosofi

Vega Integrity startet med et ønske om å tilby grundig og relevant kompetanse på antihvitvask for alle som jobber med det i rapporteringspliktige virksomheter.

Vi ser på det som et viktig samfunnsoppdrag å tilgjengeliggjøre en plattform for læring og kompetanseheving. Økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering er alvorlige trusler mot samfunnet vårt. God kompetanse hos ansatte i rapporteringspliktige virksomheter er helt nødvendig for å bekjempe både økonomisk kriminalitet og terrorisme, og for å være i stand til å jobbe effektivt og målrettet. Kompetanseheving er derfor det beste kriminalitetsforebyggende verktøyet vi har.

Bli kjent med våre ansatte

 Vi ser på det som et viktig samfunnsoppdrag å tilgjengeliggjøre en plattform for læring, kompetanse og forståelse av hvitvaskingsregelverkets funksjon og implikasjoner.

Julie Odden

Daglig leder (CEO)

Julie er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hennes kompetansefelt omfatter særlig antihvitvask, antikorrupsjon, personvern og kontraktsrett. Hun har jobbet i flere store virksomheter i det private næringsliv hvor hun har utviklet og bygget opp ulike compliance-regimer. Siden 2017 har Julie vært leder for antihvitvask og finansiell kriminalitet i Sbanken ASA.

Nathalie Bauer

Produktsjef (CPO)

Nathalie har bred internasjonal erfaring fra Sveits, Canada og Franrike med en Mastergrad i Forensic Science og 4-års erfaring fra offentlig sektor som leder for teknisk etterforskning i det franske politiet. I tillegg har hun amerikansk AML spesialist sertifisering og med fokus på anti-terrorisme og internasjonal sikkerhetshåndtering.

Jon Petter Rui

Styremedlem

Jon Petter er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og ved UIT Norges Arktiske Universitet. Han har  vært både advokat og konstituert lagdommer. Hans kjerne kompetansefelt omfatter strafferett, økonomisk kriminalitet, straffeprosess og menneskerettigheter. Han har satt dype spor i jussen blant annet gjennom å lede Hvitvaskingslovutvalget fra 2015-2017.
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr