Del 9: Fremtidens antihvitvask

Del 9 avslutter Antihvitvask – Spesialist med noen drøftelser av hvordan fremtidens antihvitvask kan forventes å se ut, spesielt med henblikk på:  Teknologi Styrket samarbeid mellom involverte aktører, både offentlig og privat Regulatorisk utvikling Det har vært et rivende utviklingsbilde på antihvitvask de siste årene, som særlig har skutt fart etter vedtakelsen av EUs fjerde … Les mer

Del 8: Identifisering og håndtering av kritiske systemer

Introduksjon til læringsmål Del 8 Selv om hvitvaskingsregelverket er teknologinøytral (med unntak av kravet til elektroniske overvåkningssystemer for transaksjonsovervåkning for finansforetak) – benytter de aller fleste rapporteringspliktige av noe størrelse en rekke IT-systemer og infrastruktur på antihvitvask. Det kan være automatiserte prosesser for gjennomføring av kundetiltak på nett, transaksjonsovervåkning, risikoklassifisering, sanksjonsscreening, PEP-screening, kunstig intelligens, elektronisk … Les mer

Del 7: Behandling av personopplysninger

Introduksjon og læringsmål Del 7 Hvitvaskingsloven av 2018 innførte et nytt eget kapittel om behandling og lagring av personopplysninger. Personvern er et regulatorisk område de aller fleste virksomheter må forholde seg til – og som har vel så mye fokus rundt seg som antihvitvask. Også etter personvernregelverket er det store konsekvenser for manglende etterlevelse – … Les mer

Del 6: Forhold og kontrakter med tredjeparter

De aller fleste rapporteringspliktige benytter en rekke tredjeparter til å utføre deler av den operasjonelle driften i selskapet. Dette er først og fremst leverandører som leverer ulike systemer – det kan være systemer til antihvitvask eller helt avgrensede systemer som eksempelvis skylagring eller reskontro. Dersom det er snakk om å få andre selskaper til å … Les mer

Del 5: Undersøkelser og rapportering

Introduksjon og læringsmål Del 5 Hvitvaskingsloven §§ 25 og 26 hjemler en plikt for alle rapporteringspliktige til å gjennomføre undersøkelser av forhold som indikerer hvitvasking og terrorfinansiering, og rapportere mistenkelige forhold videre til Økokrim. Dette er to av de mest sentrale operative forpliktelsene i hvitvaskingsregelverket, ved siden av kundetiltak og løpende oppfølging – og brudd … Les mer

Del 4: Løpende oppfølging

Introduksjon og læringsmål del 4 Hvitvaskingslovens § 24 stiller omfattende krav til rapporteringspliktiges løpende oppfølging av kundeforhold – i hvitvaskingsdirektivet kalt “ongoing due diligence”. Selv om kravene til løpende oppfølging kun er inntatt i én paragraf, er det denne delen av kjenn-din-kunde prosessene som opptar mest av de rapporteringspliktiges ressurser. Det er en av hvitvaskingslovens … Les mer

Del 3: Kundetiltak

Introduksjon og læringsmål Del 3 Hvitvaskingsloven kapittel 4 stiller omfattende krav til gjennomføring av kundetiltak. Det dreier seg både om komplekse og krevende krav til innhenting av informasjon om kunden, reelle rettighetshavere, politisk eksponering og hvordan kundeforholdet er tiltenkt brukt. Del 3 fokuserer på gjennomføringen av kundetiltak ved etablering av kundeforhold mens del 4 omhandler … Les mer

Del 2: Antihvitvask som virksomhetsrisiko

Hvitvaskingsloven fastlegger omfattende forpliktelser som rapporteringspliktige må implementere og operasjonalisere i virksomheten. Lovens grunnprinsipp om en risikobasert tilnærming medfører at de rapporteringspliktige selv må utpensle den nærmere detaljreguleringen. Man kan på denne måten si at den nærmere forskriftsmyndigheten er forflyttet fra myndighetene til de rapporteringspliktige selv – som må detaljere de overordnede reglene i hvitvaskingsregelverket … Les mer

Del 1: Antihvitvask – et felles samfunnsansvar

Introduksjon og læringsmål Del 1 Antihvitvask – et grunnleggende virksomhetsbegrepAntihvitvask er i fokus over hele verden, og er ett av de største fokusområdene i EU. Konsekvensene av ikke å etterleve regelverket kan ha katastrofale konsekvenser for involverte foretak. I tillegg truer straffeloven med bøter og fengsel for medvirkning til hvitvasking. Antihvitvask kan med rette sies … Les mer

Velkommen til Antihvitvask Spesialist

Kursoversikt Bruk venstremeny for å navigere i kurset. Menyen kan også skjules når du leser kursmateriale eller ser på kursvideoer. Etter hvert som kurset gjennomføres har du mulighet til å merke leksjonene og temaer som ferdig for å holde oversikt over progresjonen din. Etter hver leksjon vil du ha mulighet til å ta en quiz for … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr