Behandling og lagring av personopplysninger

Hvitvaskingsloven av 2018 innførte et nytt eget kapittel om behandling og lagring av personopplysninger. Personvern er et regulatorisk område de aller fleste virksomheter må forholde seg til – og som har vel så mye fokus rundt seg som antihvitvask. Også etter personvernregelverket er det store konsekvenser for manglende etterlevelse – og hvitvaskingsdirektivet vier betydelig fokus … Les mer

Løpende oppfølging

Hvitvaskingslovens § 24 stiller omfattende krav til rapporteringspliktiges løpende oppfølging av kundeforhold – i hvitvaskingsdirektivet kalt “ongoing due diligence”. Selv om kravene til løpende oppfølging kun er inntatt i én paragraf, er det denne delen av kjenn-din-kunde prosessene som opptar mest av de rapporteringspliktiges ressurser. Det er en av hvitvaskingslovens operative hovedforpliktelser, sammen med kundetiltak … Les mer

Kundetiltak ved onboarding

Hvitvaskingsloven kapittel 4 stiller omfattende krav til gjennomføring av kundetiltak. Det dreier seg både om komplekse og krevende krav til innhenting av informasjon om kunden, reelle rettighetshavere, politisk eksponering og hvordan kundeforholdet er tiltenkt brukt. Her fokuserer vi på gjennomføringen av kundetiltak ved etablering av kundeforhold. Kundetiltak ved onboarding utgjør den ene av to komponenter … Les mer

Kjenn Din Kunde

Kjenn din kunde – prinsippet er et verdenskjent prinsipp i finans – og det legger grunnlaget for hvitvaskingsregelverkets operative forpliktelser. Prinsippet har en gjennomgripende effekt på alle nivåer på antihvitvask: strategisk, operativt og taktisk. Vi skal i kursets første del gå nærmere i dybden på prinsippet, for å forstå hvordan det styrer hvitvaskingslovens forpliktelser og … Les mer

Velkommen til KYC Spesialist

KYC, Know your customer, i form av kundetiltak og løpende oppfølging utgjør en sentral del av hvitvaskingsloven. Begrepet representerer de operative prosessene som kreves for å sikre god kjennskap til kundene. Forpliktelsene til å gjennomføre kundetiltak og løpende oppfølging er omfattende, krevende og komplekse, og utgjør to av de operative hovedforpliktelsene i hvitvaskingsregelverket.  Kursoversikt Del … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr