Revisor

Vi tilbyr en rekke kurs og sertifiseringer tilpasset revisorer og revisorselskap

Alle kurs og sertifiseringer gjennomføres online på plattformen VegaCERT.

Gjennomført kurs dokumenterer kompetanse og kunnskapsnivå, og fremmer personlig kompetanseheving, karriere og karriereutvikling, samtidig som det ivaretar virksomhetenes evne til å overholde hvitvaskingsregelverkets opplæringskrav.

Kurs

Styrekurs

Styrekurs revisjonsselskap

Dette er et kurs for styremedlemmer i revisjonsselskap. Kurset gjør et dypdykk i hvitvaskingsregelverkets funksjon og implikasjoner, og styrets rolle og ansvar

Om kurset »

Sertifiseringer

Våre sertifiseringer fremmer personlig kompetanseheving, karriere og karriereutvikling.

Sertifisering

Hvitvaskingsansvarlig revisjonsselskap

Dette kurset er utformet spesielt for hvitvaskingsansvarlige i revisjonsforetak, og gir en grundig innføring i  hvordan hvitvaskingsloven på best måte kan innlemmes i et rammeverk og operasjonaliseres i virksomheten.

Om kurset »
Sertifisering

Basiskurs for revisorer

Kurset fokuserer på revisors rolle i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering, og gir innsikt i hvordan revisorer og revisjonsselskap kan implementere og operasjonalisere hvitvaskingsregelverkets forpliktelser på en effektiv måte.

Om kurset »
Sertifisering

Terrorfinansiering

Dette kurset tar for seg denne tematikken og gjør et dypdykk i terrorfinansiering – hva det er, prinsipper, og dynamikk.

Om kurset »
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr