Bank og finans

Kurs og sertifiseringer spesialtilpasset behovene i bank- og finanssektoren.

Alle kurs og sertifiseringer gjennomføres online på plattformen VegaCERT.

Gjennomført kurs dokumenterer kompetanse og kunnskapsnivå, og fremmer personlig kompetanseheving, karriere og karriereutvikling, samtidig som det ivaretar virksomhetenes evne til å overholde hvitvaskingsregelverkets opplæringskrav.

Kurs

Våre bankkurs er tilpasset finansnæringens grunnleggende behov.

Styrekurs

Styrekurs Bank

Dette kurset fokuserer på styrets ansvar og rolle under hvitvaskingsregelverket, i tillegg til at vi i fellesskap evaluerer og gir input på din virksomhets styrevedtatte rammeverk.

Om kurset »

Sertifiseringer

Våre sertifiseringer fremmer personlig kompetanseheving, karriere og karriereutvikling.

Sertifisering

Basiskurs Antihvitvask

Rettet mot alle ansatte i bank og finans, og fokuserer på å bygge grunnleggende kompetanse om antihvitvask, med fokus på identifisering og håndtering av mistenkelige forhold.

Om kurset »
Ledige plasser

Antihvitvask Spesialist

Antihvitvask Spesialist er en avansert sertifisering som gir dokumentert faglig tyngde innenfor antihvitvask med fokus på praktisk virksomhetsimplementering på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Om kurset »
Sertifisering

Geografisk Risiko

Dette kurset gir en grundig forståelse av geografisk risiko, og hvordan rammeverk for risikohåndtering kan utarbeides.

Om kurset »
Sertifisering

Internasjonale sanksjoner

Internasjonale Sanksjoner gir en spesialistsertifisering innenfor dette komplekse fagområdet og tar opp temaer som styringsrammeverk og governance og operasjonalisering av sanksjonsregelverket.

Om kurset »
Sertifisering

Know Your Customer

KYC-kurset gir en spesialistsertifisering innenfor KYC og er spesielt rettet mot personer og team som arbeider med onboarding og løpende oppfølging av kunder. Kurset gir innsikt i oppbygning av rammeverk for KYC på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Om kurset »
Sertifisering

Governance og risiko

Dette kurset gir en grundig innføring i forståelse av risiko og risikobasert tilnærming på området for antihvitvask. Etter gjennomført vil kursdeltaker vil kunne utarbeide komplette styringsrammeverk og virksomhetsprogrammer for antihvitvask, bestående av risikovurderinger, rutiner, rapportering og internkontroll.

Om kurset »
Sertifisering

Undersøkelse og rapportering

Dette kurset gjør et dypdykk i ulike former for økonomisk kriminalitet og hvordan best identifisere og håndtere mistenkelige forhold. Gjennomført kurs gir en spesialistsertifisering innenfor undersøkelser og rapportering.

Om kurset »
Sertifisering

Terrorfinansiering

Dette kurset tar for seg denne tematikken og gjør et dypdykk i terrorfinansiering – hva det er, prinsipper, og dynamikk.

Om kurset »
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr