Kurs og sertifiseringer

Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og sertifiseringer av høy kvalitet.

Hvorfor kurs og sertifisering med Vega?

  • Nettbasert læring og unik læringsreise
  • Full fleksibilitet
  • Fokus på virksomhetsimplementering
  • Egenutviklet kursmateriale av høy kvalitet
  • Kursbevis
  • Nedlastbart materiale

Kurs og sertifiseringer

Antihvitvask Spesialist

Antihvitvask Spesialist er en avansert sertifisering som gir dokumentert faglig tyngde innenfor antihvitvask med fokus på praktisk virksomhetsimplementering på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Les mer

Styrekurs

Vegas styrekurs fokuserer på styret ansvar og rolle under hvitvaskingsregelverket og annet tilknyttet regelverk som omhandler bekjempelse av økonomisk kriminalitet og ivaretakelse av samfunnsansvar.

Les mer

Terrorfinansiering

Dette kurset gir deg muligheten til å skaffe deg mer nyttig kunnskap om terrorfinansiering – hva det er, prinsipper, og dynamikk. Kurset gir også en innføring i hvordan rapporteringspliktige kan ha kontroller og systemer på plass for å bekjempe terrrorfinansiering, samt håndtere og redusere virksomhetsrisikoen.

Les mer

Undersøkelse og rapportering

Dette kurset gjør et dypdykk i ulike former for økonomisk kriminalitet og hvordan best identifisere og håndtere mistenkelige forhold. Gjennomført kurs gir en spesialistsertifisering innenfor undersøkelser og rapportering.

Les mer

Internasjonale sanksjoner

Internasjonale Sanksjoner gir en spesialistsertifisering innenfor dette komplekse fagområdet og tar opp temaer som styringsrammeverk og governance og operasjonalisering av sanksjonsregelverket.

Les mer

Know Your Customer

KYC-kurset gir en spesialistsertifisering innenfor KYC og er spesielt rettet mot personer og team som arbeider med onboarding og løpende oppfølging av kunder. Kurset gir innsikt i oppbygning av rammeverk for KYC på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Les mer

Governance og risiko

Dette kurset gir en grundig innføring i forståelse av risiko og risikobasert tilnærming på området for antihvitvask. Etter gjennomført vil kursdeltaker vil kunne utarbeide komplette styringsrammeverk og virksomhetsprogrammer for antihvitvask, bestående av risikovurderinger, rutiner, rapportering og internkontroll.

Les mer

Geografisk Risiko

Dette kurset gir en grundig forståelse av geografisk risiko, og hvordan rammeverk for risikohåndtering kan utarbeides.

Les mer

For eiendomsmegler

Vi tilbyr fleksible digitale kurs for eiendomsmeglere og advokater som opptrer som eiendomsmeglere. Kursene er praktisk innrettet, godkjente av Finanstilsynet og gir deg 7 godkjente etterutdanningstimer.

Hvitvasking og terrorfinansiering i eiendom

Utformet for eiendomsmeglere og gir en grundig innføring i hvitvaskingsregelverkets formål, bakgrunn og hovedforpliktelser, og hvordan hvitvaskingslovens forpliktelser gjennomføres i eiendomsmeglingsvirksomhet.

Les mer

Regnskap og revisjon

Kurs og sertifiseringer spesialtilpasset regnskap og revisjon

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr