Undersøkelse og Rapportering – Spesialist

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
Denne kursn er lukket

Kurs oversikt

Undersøkelse og rapportering av mistenkelige forhold er to av de mest sentrale forpliktelsene i hvitvaskingsregelverket – og de mest kritiske. Rapporteringspliktige foretak plikter å ha på plass gode rammeverk og systemer for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering ved at mistenkelige forhold fanges opp, undersøkes og rapporteres til Økokrim. Forpliktelsen gjelder både for foretaket og den enkelte ansatte.

Gode prosesser, rutiner og kunnskap om undersøkelses – og rapporteringsplikten, risiko og indikatorer på mistenkelige forhold er avgjørende for å redusere virksomhetens risiko og for å overholde hvitvaskingsregelverkets krav. 

Dette kurset gir en grundig innføring i hvitvaskingslovens krav til gjennomføring av undersøkelser og rapportering av mistenkelige forhold til Økokrim. Etter gjennomført kurs vil du være i stand til å gjenkjenne mistenkelige forhold, gjennomføre effektive og solide undersøkelser og beslutte rapportering til Økokrim. Du vil også settes i stand til å bidra til å utarbeide interne rammeverk for å sikre overholdelse av hvitvaskingsregelverkets krav til undersøkelse og rapportering. 

Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap om hva hvitvaskingsregelverket er, herunder hvitvasking og terrorfinansiering.

Kursgjennomføring

Kurset gjennomføres fleksibelt i løpet av en periode på 4 uker. Alle kursmodulene består av både video – og skriftlig materiale. Det anbefales at deltakerne benytter seg av begge læringsformater, da spesielt videoforelesningene kan inneholde mer læringsmateriale og andre formuleringer enn det skriftlige. 

Eksamen

Kurset vil avsluttes med en eksamen bestående av 20 flervalgspørsmål, hvorav 80 % må være riktige for å bestå kurset og få sertifisering. Du må ha gjennomført hele kurset og bestått eksamen for å kunne få tildelt sertifisering.

Sertifisering

Gjennomført kurs og bestått eksamen vil gi kandidatene Vegas sertifisering som Undersøkelse og Rapportering Spesialist (Vega Investigations Specialist). 

Hva du lærer

  • Når undersøkelsesplikten inntrer
  • Undersøkelsespliktens innhold og omfang
  • Hvordan gjennomføre effektive og gode undersøkelser
  • Kunnskap om typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet og indikatorer på mistenkelige forhold
  • Beslutte rapportering til Økokrim i de riktige tilfellene
  • Utforming av gode MT-rapporter
  • Utarbeidelse av interne rammeverk for håndtering av undersøkelse- og rapporteringsplikten
  • Kunnskap om finansforetaks taushetsplikt og avsløringsforbud
  • Kunnskap om reglene for informasjonsdeling
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr