Terrorfinansiering

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
Denne kursn er lukket

Bekjempelse av terrorfinansiering er en viktig del av rapporteringspliktiges samfunnsansvar og etikk, men også en krav etter hvitvaskingsloven.

Det er stadig viktigere for rapporteringspliktig å ha en klar og oppdatert forståelse for terrorfinansierings risiko, hvordan den kan identifiseres, analyseres, rapporteres og forebygges.

Dette kurset dekker disse behovene og gjør et dypdykk i terrorfinansiering definisjon, prinsipp, og dynamikk. Kursdeltakerne vil lære om hvordan terrorist grupper operer for å finansiere sine aktiviteter, hvordan de samler in, flytter, oppbevarer, skjuler, administrer og bruker midler til terrorist aktivitet.

Kurset gir også en inføring i hvordan rapporteringspliktig kan ha kontroll og systemer på plass for å bekjempe terrrorfinansiering, samt håndtere og redusere virksomhets risiko. Kurset bygger på flere case eksempler som gir kursdeltakere praktisk forståelse for terrorist finansiering fenomener.

Etter kurset er gjennomført vil kursdeltakerne ha evne til å utarbeide terrorfinansiering risikovurderinger og oppslagsverk, og håndtere den løpende operative risikoen virksomheten møter.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialisering i Kontra terrorfinansiering.

Hvem er kurset rettet mot ?

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om terrorfinansiering bekjempelse i henhold til hvitvaskingsregelverket. Det er særlig relevant for personer som arbeider i førstelinje med
onboarding, kundekontakt, kundeanalyse, transaksjonsovervåkning og løpende oppfølging av kunder. Det er også relevant for personer som arbeider innenfor compliance og risikostyring. Kurset egner seg både for nyansatte og erfarne.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på plattformen VegaCERT. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring. Gjennom VegaCERT vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kompetansenivå.

Omfang

Kurset består av 5 timer med kursmateriale. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 4 uker, og avsluttes med en skriftlig eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker sertifisering innenfor terrorfinansiering (Vega Terrorfinansiering – Spesialist/ Vega Terrorist Financing Specialist).

Hva du lærer

  • Hva terrorfinansiering er
  • Hvordan terrorist organisasjon finansieres
  • Hvitvaskingslovens krav i forhold til terrorfinansiering
  • Aktørene som er involvert i bekjempelse av terrorfinansiering
  • Forstå likhetene mellom hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme   
  • Hvordan identifisere terrorfinansiering risiko og utarbeide risikovurderinger
  • Forståelse og identifisering av terrorfinansierings risiko
  • Hvordan håndtere risiko gjennom due diligence, transaksjonsovervåkning, opplæring og rutineverk
  • God innsikt i modus for terrorfinansiering
  • Identifisere indikatorer på terrorfinansieringaktiviteter og rapportering
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr