Terrorfinansiering

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
Denne kursn er lukket

Rapporteringspliktige under hvitvaskingsloven er pålagt omfattende forpliktelser som skal bidra til å forebygge og avdekke terrorfinansiering. Samtidig er bekjempelse av terrorfinansiering også en viktig del av samfunnsansvaret og selskapets integritet.

I en tid hvor terrorlandskapet er mer diversifisert og komplisert enn noen gang, er det blitt desto viktigere for rapporteringspliktige å ha en klar og oppdatert forståelse av terrorfinansieringsrisiko: hvordan den kan identifiseres, analyseres, rapporteres – og ikke minst forebygges.

Kurset dekker behovet for å forstå risiko, og gjør et dypdykk i terrorfinansieringsdimensjonen av hvitvaskingsregelverket: definisjonen, prinsippene, og dynamikken. Som kursdeltaker vil du vil lære om hvordan terrorgrupper opererer for å finansiere sine aktiviteter, hvordan de samler inn, flytter, oppbevarer, skjuler, administrer og bruker midler til terrorrelaterte aktiviteter.

Kurset gir også en innføring i hvordan rapporteringspliktige kan ha kontroller og systemer på plass for å bekjempe terrrorfinansiering, samt håndtere og redusere virksomhetsrisikoen. Kurset bygger på flere aktuelle case-eksempler som gir deg som kursdeltaker praktisk forståelse av hvordan finansiering av terror utarter seg i praksis.

Kursdeltakerne vil i løpet av kurset opparbeide evne til å utarbeide risikovurderinger av terrorfinansieringstrusselen, og operative og taktiske rammeverk for å håndtere den løpende risikoen virksomheten møter.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialisering i terrorfinansiering.

Hvem er kurset rettet mot ?

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om terrorfinansiering, og hvordan det kan bekjempes i henhold til hvitvaskingsregelverket. Det er særlig relevant for personer som arbeider i førstelinje med
onboarding, kundekontakt, kundeanalyse, transaksjonsovervåkning og løpende oppfølging av kunder. Det er også relevant for personer som arbeider innenfor compliance og risikostyring. Kurset egner seg både for nyansatte og erfarne.

Kursformat

Kurset gjennomføres på Vegas online kursplattform. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring.

Omfang

Kurset består av 10 timer med kursmateriale. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 8 uker, og avsluttes med en skriftlig eksamen bestående av flervalgspørsmål. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker sertifisering innenfor terrorfinansiering (Vega Terrorfinansiering – Spesialist/ Vega Terrorist Financing Specialist).

Hva du lærer

  • Hva terrorfinansiering er
  • Hvordan terrororganisasjoner finansieres
  • Hvitvaskingslovens krav til forebygging og avdekking av terrorfinansiering
  • Aktørene som er involvert i bekjempelse av terrorfinansiering
  • Likhetene mellom hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme   
  • Forståelse og identifisering av terrorfinansieringsrisiko
  • Utarbeidelse av risikovurdering
  • Evne til å håndtere risiko gjennom due diligence, transaksjonsovervåkning, opplæring og rutineverk
  • God innsikt i modus for terrorfinansiering
  • Identifisere indikatorer på terrorfinansieringsaktiviteter og rapportering

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr