Internasjonale sanksjoner

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
Denne kursn er lukket

Internasjonale sanksjoner er omfattende og komplekse med store og mange internasjonale dimensjoner. Internasjonale sanksjoner følger geopolitiske forhold – de utvikler seg raskt: nye sanksjoner vedtas mens andre bortfaller. De er gjenstand for internasjonal og nasjonal rett. Atter andre har ekstraterritorielle ringvirkninger.

Sanksjonseksponering utgjør en stor virksomhetsrisiko og etterlevelse av sanksjoner er grunnleggende for alle virksomheter. For rapporteringspliktige foretak under hvitvaskingsloven utgjør sanksjoner en viktig del av rammeverket for antihvitvask.

Brudd på internasjonale sanksjoner kan skje både direkte og indirekte – og har store konsekvenser for virksomhetene involvert. Store bøter, utestenging fra markeder og straffeforfølgning kan møte virksomheter og ansatte som ikke har gode rammeverk og risikostyring for sanksjoner.

Dette kurset gir grundig forståelse av internasjonale sanksjoner – deres opphav, betydning og oppbygning, hvordan sanksjoner vedtas og håndheves både internasjonalt og i Norge, og hvilke forpliktelser virksomhetene må forholde seg til. Kurset tar for seg risikoen for sanksjonseksponering for ulike virksomheter og i ulike segmenter, og kursdeltakerne vil lære å utarbeide styringsrammeverk og føre god operativ risikostyring for å redusere og håndtere sanksjonsrisiko. Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialistsertifisering i internasjonale sanksjoner.

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er åpent for alle som ønsker kompetanse innenfor feltet internasjonale sanksjoner. Det er spesielt utformet med sikte på rapporteringspliktige foretak under hvitvaskingsregelverket. Det er særlig relevant for personer som arbeider med compliance og risikostyring, eller som er operative innenfor områder som antihvitvask, økonomisk kriminalitet og antikorrupsjon.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på Vega Integritys kursplattform. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring.

Omfang

Kurset består med kursmateriale som er estimert til mellom 5-7 timer. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 4 uker. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker kurssertifisering innenfor internasjonale sanksjoner (Vega Antihvitvask – Internasjonale sanksjoner spesialist/ Vega Sanctions Specialist).

Hva du lærer

  • Sanksjonenes bakgrunn og funksjon, og sentrale aktører på området
  • Geopolitiske forhold og deres betydning for internasjonale sanksjoner
  • Ulike former for sanksjoner
  • Hvordan sanksjoner gjennomføres og håndheves i Norge
  • Innsikt i oppbygningen, innholdet og forpliktelsene i sanksjonsregelverket
  • Solid kunnskap om risiko og sanksjonseksponering
  • Ferdigheter innen operasjonalisering av sanksjonsregelverket gjennom interne virksomhetsprogrammer, rammeverk, strategier og operative prosesser.
  • Evne til å utarbeide styringsrammeverk og governance for internasjonale sanksjoner
  • Kunnskap om modus for å forebygge og avdekke sanksjonsbrudd
  • Kunnskap om effektiv risikostyring

Eksamen

Kurset avsluttes med en eksamen bestående av en flervalgsprøve med 20 spørsmål hvorav 80 % må være riktig besvart for å bestå. Du må ha gjennomført hele kurset og bestått eksamen for å kunne få tildelt sertifisering.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr