Hvitvasking og terrorfinansiering i eiendom

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
Denne kursn er lukket

Hvitvaskingsregelverket stiller omfattende krav til eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak om gjennomføringen av risikovurderinger, kundetiltak, oppfølging av løpende kundeforhold – og undersøkelse og rapportering til Økokrim. Regelverket er i første rekke utformet med tanke på bank, og det er derfor en viktig del av eiendomsmeglingsforetakets oppgaver å tilpasse regelverket til foretakets virksomhet og risikoprofil.

En forutsetning for å være i stand til å utføre hvitvaskingslovens forpliktelser er at man har kunnskap om hva hvitvasking og terrorfinansiering er, og hvordan det fungerer. Hvitvaskingsloven oppstiller derfor et krav om at alle eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak skal ha jevnlig opplæring i hvordan hvitvasking og terrorfinansiering gjennomføres.

Dette kurset er spesielt utformet for eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak. Kurset gir innsikt i hva økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering er og hvitvaskingsregelverkets samfunnsfunksjon. Kursdeltakere vil etter endt kurs være i stand til å identifisere potensielle mistenkelige forhold og håndtere slike saker gjennom interne undersøkelser og rapportering til Økokrim.

Kurset er relevant for eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak

Kurset gjennomføres online på Vegas digitale kursplattform. Kurset er enkelt navigerbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring.

Kurset kan gjennomføres innenfor en periode på 8 uker, og avsluttes med en eksamen bestående av 20 flervalgspørsmål. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker et kurssertifikat som dokumenterer bestått kurs og kompetanse.

  • Forståelse og innsikt i hva økonomisk kriminalitet er
  • Forståelse og innsikt i hva hvitvasking og terrorfinansiering er
  • Hvitvaskingsregelverkets rolle i samfunnet og viktigheten av å arbeide med antihvitvask
  • Eiendomsmegleres rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet
  • Indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i eiendom.
  • Evne til å identifisere og undersøke potensielle mistenkelige forhold
  • Vilkårene for, og når, en mistenkelig transaksjon skal stanses
  • Rapportere til Økokrim på en effektiv og grundig måte

Kursinnhold

Utvid alle
Del 1 Økonomisk kriminalitet
Del 2 Hvitvaskingslovens rolle
Del 3 Mistenkelige forhold
Sertifiseringsprøve
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr