Governance og Risiko – Spesialist

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
Denne kursn er lukket

En solid governance er viktig for alle selskaper som forholder seg til omfattende og komplekse reguleringer. Hvitvaskingsloven krever at rapporteringspliktige foretak har et styringsrammeverk på plass for antihvitvask.

Styringsrammeverket utgjør grunnlaget for operasjonaliseringen og etterlevelsen av hvitvaskingslovens forpliktelser. Et solid styringsrammeverk er grunnleggende for å sikre gode prosesser og operativ gjennomføring av kundetiltak, løpende oppfølging, undersøkelser og rapportering – og dermed en forutsetning for å overholde regelverkets forpliktelser i alle ledd.

Dette kurset gir en grundig innføring i forståelse av risiko og risikobasert tilnærming på området for antihvitvask. Etter gjennomført kurs vil kursdeltaker være i stand til å identifisere og vurdere risiko, og innarbeide vurderingene i et risikorammeverk. Kursdeltaker vil kunne utarbeide komplette styringsrammeverk og virksomhetsprogrammer for antihvitvask, bestående av risikovurderinger, rutiner, rapportering og internkontroll.

Kurset forutsetter at kursdeltakere har grunnleggende forståelse av hva hvitvaskingsregelverket – og hva hvitvasking og terrorfinansiering er.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialistsertifisering i governance og risiko for antihvitvask.

Kursgjennomføring

Kurset gjennomføres fleksibelt i løpet av en periode på 4 uker. Alle kursmodulene består av både video og skriftlig materiale. Det anbefales at deltakerne benytter seg av begge læringsformater, da spesielt videoforelesningene kan inneholde mer læringsmateriale og andre formuleringer enn det skriftlige. 

Bruk venstremeny for å navigere i kurset. Menyen kan også skjules når du leser kursmateriale eller ser på kursvideoer. Etter hvert som kurset gjennomføres har du mulighet til å merke leksjonene og temaer som ferdig for å holde oversikt over progresjonen din.

Eksamen

Kurset vil avsluttes med en eksamen bestående av 20 flervalgspørsmål. Kurs sertifisering vil være tildelt (og tilgjengelig på hovedsiden) når du har markert alle leksjoner og tema som gjennomført OG du har bestått eksamen.

Sertifisering

Gjennomført kurs og bestått eksamen vil gi kandidatene Vegas sertifisering som Governance og risiko spesialist på antihvitvask. 

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr