Antihvitvask Spesialist

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
NOK15000
Kom i gang

Kurstilgang

Antihvitvask har aldri vært viktigere enn hva det er i dag. Hvitvasking er en omfattende og kompleks forbrytelse som kan knyttes til svært alvorlig kriminalitet, fra narkotikahandel, menneskehandel og våpenhandel. Sammen med terrorisme, bidrar det til å bryte ned grunnleggende samfunnsstrukturer og institusjoner. Det har derfor aldri heller vært viktigere for alle sektorer å anerkjenne sitt samfunnsansvar ved å bidra i kampen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering. 

Derfor er antihvitvask et av de største fokusområdene i EU, og regelverk og regulatoriske føringer endrer og utvikler seg raskt. De siste årene har vi sett store hvitvaskingsskandaler i finanssektoren: store bøter, straffeforfølgning og personlige karrieretap har blitt en del av en virkelighet som må hensyntas av aktørene. Vi befinner oss også i en tid preget av kontinuerlig utvikling – endringer skjer raskt – spesielt på området for digitalisering. Dette endringsbildet gjenspeiles også hos kriminelle aktører: Metoder og modus endrer seg i takt med samfunnsutviklingen, og bidrar til å gjøre området krevende. Følgelig er antihvitvask blitt en sentral del av risikostyringen og de operative prosessene i rapporteringspliktige virksomheter.

Antihvitvask Pro tar for seg både den faglige betydningen av regelverkets sentrale forpliktelser, og ulike metoder for praktisk virksomhetsimplementering. Formålet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere en virksomhets risikoprofil og utvikle kritiske strategier og prosesser, og implementere tiltak for å effektivt forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. I tillegg til å utarbeide og vedlikeholde kritiske styringsrammeverket, går kurset i dybden på de operative prosessene på antihvitvask: KYC, undersøkelser og rapportering. 

Gjennomført kurs og beståtte oppgaver og eksamener vil gi kandidatene en sertifisering som Antihvitvask Spesialist. Dette utgjør et kvalitetsstempel både for deg som kursdeltaker og for arbeidsgiver. I tillegg til omfattende kompetanse i faget, vil kompetanse sette kandidatene i bedre stand til å bidra til virksomhetens bunnlinje, ved å oppnå god etterlevelse av hvitvaskingsregelverket tilpasset selskapets risiko – og kommersielle profil. 

Kurset gjennomføres fleksibelt i løpet av en periode på 6 måneder. Alle kursmodulene består av både video – og skriftlig materiale. Det anbefales at deltakerne benytter seg av begge læringsformater, da spesielt videoforelesningene kan inneholde mer læringsmateriale og andre formuleringer enn det skriftlige. 

Bruk venstremeny for å navigere i kurset. Menyen kan også skjules når du leser kursmateriale eller ser på kursvideoer. Etter hvert som kurset gjennomføres har du mulighet til å merke leksjonene og temaer som ferdig for å holde oversikt over progresjonen din.

Etter hver leksjon vil du ha mulighet til å ta en quiz for å teste kunnskapen din. Quiz er kun ment som et læringsverktøy; de er ikke obligatoriske og de utgjør ikke en del av den avsluttende sertifiseringseksamen. 

Kurset er delt inn i 9 hoveddeler (leksjoner).

Fra kursets oppstart til kursslutt vil det være åpent for å stille spørsmål og diskusjoner både mellom kursets deltakere og de kursansvarlige. 

I kursmodulene er det laget quiz i form av flervalgspørsmål som kan gjennomføres når som helst og som brukes av kursets deltakere for å teste seg selv. Quizene er ikke en del av avsluttende eksamen som gir sertifisering. 
Det vil være en avsluttende eksamen bestående av både av oppgaver og flervalgspørsmåll. Når eksamen er påbegynt vil det ikke være mulig å navigere i kurset. Oppgaver og eksamener vil rettes med personlige tilbakemelding og kommentarer fra kursansvarlig. 

Gjennomført kurs og bestått eksamen vil gi kandidatene Vegas sertifisering som Antihvitvask Spesialist. 

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr