Antihvitvask Spesialist

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
NOK15000
Kom i gang

Kurstilgang

Antihvitvask har aldri vært viktigere enn hva det er i dag. Hvitvasking er en omfattende og kompleks forbrytelse som kan knyttes til svært alvorlig kriminalitet, fra narkotikahandel, menneskehandel og våpenhandel. Sammen med terrorisme, bidrar det til å bryte ned grunnleggende samfunnsstrukturer og institusjoner. Det har derfor aldri heller vært viktigere for alle sektorer å anerkjenne sitt samfunnsansvar ved å bidra i kampen mot økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering. 

Derfor er antihvitvask et av de største fokusområdene i EU, og regelverk og regulatoriske føringer endrer og utvikler seg raskt. De siste årene har vi sett store hvitvaskingsskandaler i finanssektoren: store bøter, straffeforfølgning og personlige karrieretap har blitt en del av en virkelighet som må hensyntas av aktørene. Vi befinner oss også i en tid preget av kontinuerlig utvikling – endringer skjer raskt – spesielt på området for digitalisering. Dette endringsbildet gjenspeiles også hos kriminelle aktører: Metoder og modus endrer seg i takt med samfunnsutviklingen, og bidrar til å gjøre området krevende. Følgelig er antihvitvask blitt en sentral del av risikostyringen og de operative prosessene i rapporteringspliktige virksomheter.

Antihvitvask Pro tar for seg både den faglige betydningen av regelverkets sentrale forpliktelser, og ulike metoder for praktisk virksomhetsimplementering. Formålet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere en virksomhets risikoprofil og utvikle kritiske strategier og prosesser, og implementere tiltak for å effektivt forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. I tillegg til å utarbeide og vedlikeholde kritiske styringsrammeverket, går kurset i dybden på de operative prosessene på antihvitvask: KYC, undersøkelser og rapportering. 

Gjennomført kurs og beståtte oppgaver og eksamener vil gi kandidatene en sertifisering som Antihvitvask Spesialist. Dette utgjør et kvalitetsstempel både for deg som kursdeltaker og for arbeidsgiver. I tillegg til omfattende kompetanse i faget, vil kompetanse sette kandidatene i bedre stand til å bidra til virksomhetens bunnlinje, ved å oppnå god etterlevelse av hvitvaskingsregelverket tilpasset selskapets risiko – og kommersielle profil. 

Kursgjennomføring
Kurset gjennomføres fleksibelt i løpet av en periode på 12 uker. Alle kursmodulene består av både video – og skriftlig materiale. Det anbefales at deltakerne benytter seg av begge læringsformater, da spesielt videoforelesningene kan inneholde mer læringsmateriale og andre formuleringer enn det skriftlige. 

Bruk venstremeny for å navigere i kurset. Menyen kan også skjules når du leser kursmateriale eller ser på kursvideoer. Etter hvert som kurset gjennomføres har du mulighet til å merke leksjonene og temaer som ferdig for å holde oversikt over progresjonen din.

Etter hver leksjon vil du ha mulighet til å ta en quiz for å teste kunnskapen din. Quiz er kun ment som et læringsverktøy; de er ikke obligatoriske og de utgjør ikke en del av den avsluttende sertifiseringseksamen. 

Kurset er delt inn i 9 hoveddeler (leksjoner).

Q/A sessions: klasseromsmøte
Fra kursets oppstart til kursslutt vil det være åpent for å stille spørsmål og diskusjoner både mellom kursets deltakere og de kursansvarlige. 

Oppgaver og eksamen
I kursmodulene er det laget quiz i form av flervalgspørsmål som kan gjennomføres når som helst og som brukes av kursets deltakere for å teste seg selv. Quizene er ikke en del av avsluttende eksamen som gir sertifisering. 
Det vil være en avsluttende eksamen bestående av både flervalgspørsmål og essay-spørsmål. Når eksamen er påbegynt vil det ikke være mulig å navigere i kurset. Oppgaver og eksamener vil rettes med personlige tilbakemelding og kommentarer fra kursansvarlig. 

Sertifisering
Gjennomført kurs og bestått eksamen vil gi kandidatene Vegas sertifisering som Antihvitvask Spesialist. 

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr