Know Your Customer – Spesialist

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
NOK4000
Kom i gang

KYC i form av kundetiltak og løpende oppfølging utgjør en sentral del av hvitvaskingsloven. Begrepet representerer de operative prosessene som kreves for å sikre god kjennskap til kundene. Forpliktelsene til å gjennomføre kundetiltak og løpende oppfølging er omfattende, krevende og komplekse, og utgjør to av de operative hovedforpliktelsene i hvitvaskingsregelverket. 

Gode prosesser, rutiner og kunnskap om KYC-tiltak er avgjørende for å redusere virksomhetens risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, og for å overholde hvitvaskingsregelverkets krav.

Dette kurset gir en grundig innføring i hvitvaskingslovens krav til gjennomføring av kundetiltak og løpende oppfølging. Etter gjennomført kurs vil kursdeltaker være i stand til å identifisere og vurdere kundetiltak, og iverksette forsterkede tiltak for å sikre tilstrekkelig informasjon og risikoreduksjon. Kursdeltaker vil kunne føre smidig, effektiv og risikobasert løpende oppfølging av kunder, og vil ha solid forståelse av hvordan kunderisiko og forsterkede tiltak skal dokumenteres.

Kurset forutsetter grunnleggende kunnskap om hva hvitvaskingsregelverket – og hvitvasking og terrorfinansiering – er.

Kursgjennomføring

Kurset gjennomføres fleksibelt i løpet av en periode på 4 uker. Alle kursmodulene består av både video og skriftlig materiale. Det anbefales at deltakerne benytter seg av begge læringsformater, da spesielt videoforelesningene kan inneholde mer læringsmateriale og andre formuleringer enn det skriftlige. 

Eksamen

Kurset vil avsluttes med en eksamen bestående av 20 flervalgspørsmål, hvorav 80 % av besvarelsen må være riktig for å bestå. Du må ha gjennomført hele kurset og bestått eksamen for å kunne få tildelt sertifisering.

Sertifisering

Gjennomført kurs og bestått eksamen vil gi kandidatene Vegas sertifisering som KYC Spesialist. 

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr