Hvitvasking og terrorfinansiering i eiendom

Utformet for eiendomsmeglere og gir en grundig innføring i hvitvaskingsregelverkets formål, bakgrunn og hovedforpliktelser, og hvordan hvitvaskingslovens forpliktelser gjennomføres i eiendomsmeglingsvirksomhet.

Tidsramme på 8 uker
Nettbasert
Digital eksamen og kursbevis
7 timer godkjent etterutdanning for eiendomsmeglere
Innsikt i fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering
Eiendomsmeglers rolle i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering
Gjennomføre undersøkelser og rapportere til Økokrim

Hvitvaskingsregelverket stiller omfattende krav til eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak om gjennomføringen av risikovurderinger, kundetiltak, oppfølging av løpende kundeforhold – og undersøkelse og rapportering til Økokrim. Regelverket er i første rekke utformet med tanke på bank, og det er derfor en viktig del av eiendomsmeglingsforetakets oppgaver å tilpasse regelverket til foretakets virksomhet og risikoprofil.

En forutsetning for å være i stand til å utføre hvitvaskingslovens forpliktelser er at man har kunnskap om hva hvitvasking og terrorfinansiering er, og hvordan det fungerer. Hvitvaskingsloven oppstiller derfor et krav om at alle eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak skal ha jevnlig opplæring i hvordan hvitvasking og terrorfinansiering gjennomføres.

Dette kurset er spesielt utformet for eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak. Kurset gir innsikt i hva økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering er og hvitvaskingsregelverkets samfunnsfunksjon. Kursdeltakere vil etter endt kurs være i stand til å identifisere potensielle mistenkelige forhold og håndtere slike saker gjennom interne undersøkelser og rapportering til Økokrim.

Kursavgift

  • Vega+ Abonnent:  4 000 NOK
  • Andre: 5 000 NOK

Kurspris:

5 000 kr

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er relevant for eiendomsmeglere og ansatte i eiendomsmeglingsforetak

Kursformat

Kurset gjennomføres online på Vegas digitale kursplattform. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring.

Omfang

Kurset kan gjennomføres innenfor en periode på 8 uker, og avsluttes med en eksamen bestående av 20 flervalgspørsmål. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker et kurssertifikat som dokumenterer bestått kurs og kompetanse.

Kursinnhold

  • Forståelse og innsikt i hva økonomisk kriminalitet er
  • Forståelse og innsikt i hva hvitvasking og terrorfinansiering er
  • Hvitvaskingsregelverkets rolle i samfunnet og viktigheten av å arbeide med antihvitvask
  • Eiendomsmegleres rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet
  • Indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i eiendom.
  • Evne til å identifisere og undersøke potensielle mistenkelige forhold
  • Vilkårene for, og når, en mistenkelig transaksjon skal stanses
  • Rapportere til Økokrim på en effektiv og grundig måte