Terrorfinansiering

Dette kurset gir deg muligheten til å skaffe deg mer nyttig kunnskap om terrorfinansiering – hva det er, prinsipper, og dynamikk. Kurset gir også en innføring i hvordan rapporteringspliktige kan ha kontroller og systemer på plass for å bekjempe terrrorfinansiering, samt håndtere og redusere virksomhetsrisikoen.

8-10 timer
Nettbasert undervisning
Digital eksamen og sertifisering
Hvitvaskingslovens krav til å jobbe med terrorfinansiering
Indikatorer på terrorfinansieringsaktiviteter
Terrorgrupper, ekstremisme og politisk motivert vold
Løpende oppfølging

Kontroll og systematisk bekjempelse av terrrorfinansiering

Bekjempelse av terror og terrorfinansiering er en viktig del av rapporteringspliktiges samfunnsansvar, men også et krav etter hvitvaskingsloven. Dagens terrorlandskap er betydelig mer diversifisert og desentralisert enn tidligere. Dette gjør det krevende å forebygge og avdekke finansiering av terror, noe som har ført til at terrorfinansiering har fått økt fokus hos blant annet tilsynsmyndigheter.

Det har på denne bakgrunn aldri vært viktigere for rapporteringspliktige å ha en klar og oppdatert forståelse av terrorfinansieringsrisiko, hvordan den kan identifiseres, analyseres, rapporteres og forebygges.

Dette kurset tar for seg denne tematikken og gjør et dypdykk i terrorfinansiering – hva det er, prinsipper, og dynamikk. Kursdeltakerne vil lære om hvordan terrorgrupper opererer for å finansiere sine aktiviteter, hvordan de samler inn, flytter, oppbevarer, skjuler, administrer og bruker midler til å finansiere terrorvirket sitt.

Kurset gir også en innføring i hvordan rapporteringspliktige kan ha kontroll og systemer på plass for å bekjempe terrrorfinansiering, samt håndtere og redusere virksomhetens risiko. Kurset bygger på flere case eksempler som gir kursdeltakere praktisk forståelse av fenomenet terrorfinansiering.

Gjennomført kurs vil gi kursdeltakerne evne til å utarbeide risikovurderinger av terrorfinansieringsrisiko, etablere operative rammeverk og oppslagsverk, og håndtere den løpende operative risikoen virksomheten møter.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker sertifisering som Spesialist Terrorfinansiering.

Rabattert pris for Vega+ abonnenter -10%

(VegaPluss-medlemskapet må oppgis ved bestilling under tilleggsinformasjon i bestillingskjema. Rabatt vil da legges på fakturaen.)

Kurspris:

4 000 kr

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om terrorfinansiering, og hvordan det kan bekjempes i henhold til hvitvaskingsregelverket. Det er særlig relevant for personer som arbeider i førstelinje med
onboarding, kundekontakt, kundeanalyse, transaksjonsovervåkning og løpende oppfølging av kunder. Det er også relevant for personer som arbeider innenfor compliance og risikostyring. Kurset egner seg både for nyansatte og erfarne.

Kursformat

Kurset gjennomføres på Vegas online kursplattform. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring. Gjennom vår digitale kursplattform vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kompetansenivå.

Omfang

Kurset består av 8-10 timer med kursmateriale. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 8 uker, og avsluttes med en skriftlig eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker sertifisering innenfor terrorfinansiering (Vega Terrorfinansiering – Spesialist/ Vega Terrorist Financing Specialist).

Kursinnhold

  • Hva terrorfinansiering er
  • Hvordan terrororganisasjoner finansieres
  • Hvitvaskingslovens krav til forebygging og avdekking av terrorfinansiering
  • Aktørene som er involvert i bekjempelse av terrorfinansiering
  • Forståelse av likhetene mellom hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
  • Forståelse og identifisering av terrorfinansieringsrisiko
  • Utarbeidelse av risikovurderinger
  • Even til å håndtere risiko gjennom due diligence, transaksjonsovervåkning, opplæring og rutineverk
  • God innsikt i modus for terrorfinansiering
  • Identifisere indikatorer på terrorfinansieringsaktiviteter og rapportering