Undersøkelse og rapportering

Dette kurset gjør et dypdykk i ulike former for økonomisk kriminalitet og hvordan best identifisere og håndtere mistenkelige forhold. Gjennomført kurs gir en spesialistsertifisering innenfor undersøkelser og rapportering.

Fleksibel gjennomføring på 8 uker
Nettbasert undervisning
Digital eksamen og sertifisering
Undersøkelsespliktens omfang
Indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering
Gjennomføring av undersøkelser
Praktiske case-eksempler

Undersøkelse og rapportering er avgjørende for å redusere virksomhetens risiko

Undersøkelse og rapportering av mistenkelige forhold er to av de mest sentrale forpliktelsene i hvitvaskingsregelverket. Rapporteringspliktige plikter å ha på plass gode rammeverk og systemer for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering ved at mistenkelige forhold fanges opp, undersøkes og rapporteres til Økokrim. Forpliktelsene gjelder både for foretaket og for den enkelte ansatte.

Gode prosesser, rutiner og kunnskap om undersøkelses-og rapporteringsplikten, og risiko og indikatorer på mistenkelige forhold er avgjørende for å redusere virksomhetens risiko og for å overholde hvitvaskingsregelverkets krav.

Dette kurset gir en grundig innføring i hvitvaskingslovens krav til gjennomføring av undersøkelser, og rapportering av mistenkelige forhold til Økokrim. Etter gjennomført kurs vil kursdeltaker være i stand til å gjenkjenne mistenkelige forhold, gjennomføre effektive og solide undersøkelser og beslutte rapportering til Økokrim av de riktige tilfellene. Kursdeltaker vil også settes i stand til å utarbeide interne rammeverk for å sikre overholdelse av hvitvaskingsregelverkets krav til undersøkelse og rapportering.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialistsertifisering i undersøkelse og rapportering.

Rabattert pris for Vega+ abonnenter -10%

(VegaPluss-medlemskapet må oppgis ved bestilling under tilleggsinformasjon i bestillingskjema. Rabatt vil da legges på fakturaen.)

 

Kurspris:

4 000 kr

Hvem er kurset rettet mot ?

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om undersøkelse og rapportering av mistenkelige forhold i henhold til hvitvaskingsregelverket. Det er særlig relevant for personer som arbeider i førstelinje med onboarding, kundekontakt, kundeanalyse, transaksjonsovervåkning og løpende oppfølging av kunder. Det er også relevant for personer som arbeider innenfor compliance og risikostyring. Kurset egner seg både for nyansatte og erfarne.

Kursformat

Kurset gjennomføres på Vegas online kursplattform. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring. Gjennom vår digitale kursplattform vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kompetansenivå.

Omfang

Kurset består av 8-10 timer med kursmateriale. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen bestående av 20 spørsmål. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 8 uker. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker en sertifisering innenfor Undersøkelser og rapportering (Vega antihvitvask undersøkelser og rapportering- spesialist/ Vega AML Investigations and Reporting Certified Specialist).

 

Kursinnhold

 • Når undersøkelsesplikten inntrer
 • Undersøkelsespliktens innhold og omfang
 • Hvordan gjennomføre effektive og gode undersøkelser
 • Dyp kunnskap om typologier for ulike former for økonomisk kriminalitet og
  indikatorer på mistenkelige forhold
 • Beslutte rapportering til Økokrim i de riktige tilfellene
 • Utforming av gode MT-rapporter
 • Utarbeidelse av interne rammeverk for håndtering av undersøkelses -og rapporteringsplikten
 • Kunnskap om finansforetaks taushetsplikt og avsløringsforbud
 • Kunnskap om reglene for informasjonsdeling