Internasjonale sanksjoner

Internasjonale Sanksjoner gir en spesialistsertifisering innenfor dette komplekse fagområdet og tar opp temaer som styringsrammeverk og governance og operasjonalisering av sanksjonsregelverket.

Tidsramme på 8 uker
Nettkurs
Digital eksamen og sertifisering
Sanksjonenes bakgrunn og funksjon
Oppbygningen, innholdet og forpliktelsene i sanksjonsregelverket
Styringsrammeverk og governance for internasjonale sanksjoner
Effektiv risikostyring

Etterlevelse av sanksjoner er grunnleggende for alle virksomheter

Internasjonale sanksjoner er omfattende og komplekse med store og mange internasjonale dimensjoner. Internasjonale sanksjoner følger geopolitiske forhold – de utvikler seg raskt: nye sanksjoner vedtas mens andre bortfaller. De er gjenstand for internasjonal og nasjonal rett. Atter andre har ekstraterritorielle ringvirkninger. Sanksjonseksponering utgjør en stor virksomhetsrisiko og etterlevelse av sanksjoner er grunnleggende for alle virksomheter. For rapporteringspliktige foretak under hvitvaskingsloven utgjør sanksjoner en viktig del av rammeverket for antihvitvask.

Brudd på internasjonale sanksjoner kan skje både direkte og indirekte – og har store konsekvenser for virksomhetene involvert. Store bøter, utestenging fra markeder og straffeforfølgning kan møte virksomheter og ansatte som ikke har gode rammeverk og risikostyring for sanksjoner.

Dette kurset gir grundig forståelse av internasjonale sanksjoner – deres opphav, betydning og oppbygning, hvordan sanksjoner vedtas og håndheves både internasjonalt og i Norge, og hvilke forpliktelser virksomhetene må forholde seg til. Kurset tar for seg risikoen for sanksjonseksponering for ulike virksomheter og i ulike segmenter, og kursdeltakerne vil lære å utarbeide styringsrammeverk og føre god operativ risikostyring for å redusere og håndtere sanksjonsrisiko.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialistsertifisering i internasjonale sanksjoner.

Rabattert pris for Vega+ abonnenter -10%

(VegaPluss-medlemskapet må oppgis ved bestilling under tilleggsinformasjon i bestillingskjema. Rabatt vil da legges på fakturaen.)

Kurspris:

4 000 kr

Hvem er kurset rettet mot ?

Kurset er åpent for alle som ønsker kompetanse innenfor feltet internasjonale sanksjoner. Det er særlig relevant for personer som arbeider med compliance og risikostyring, eller som er operative innenfor områder som antihvitvask, økonomisk kriminalitet og antikorrupsjon.

Kursformat

Kurset gjennomføres på Vegas online kursplattform. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring. Gjennom vår digitale kursplattform vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kompetansenivå.

Omfang

Kurset består av 10 timer med kursmateriale. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 8 uker. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker kurssertifisering innenfor internasjonale sanksjoner (Vega Antihvitvask – Internasjonale sanksjoner spesialist/ Vega Sanctions Specialist).

 

Kursinnhold

  • Sanksjonenes bakgrunn og funksjon, og sentrale aktører på området.
  • Geopolitiske forhold.
  • Ulike former for sanksjoner.
  • Hvordan sanksjoner gjennomføres og håndheves i Norge.
  • Innsikt i oppbygningen, innholdet og forpliktelsene i sanksjonsregelverket.
  • Solid kunnskap om risiko og sanksjonseksponering.
  • Ferdigheter innen operasjonalisering av sanksjonsregelverket gjennom interne virksomhetsprogrammer, rammeverk, strategier og operative prosesser.
  • Evne til å utarbeide styringsrammeverk og governance for internasjonale sanksjoner.
  • Kunnskap om modus for å forebygge og avdekke sanksjonsbrudd.
  • Kunnskap om effektiv risikostyring.