Know Your Customer

KYC-kurset gir en spesialistsertifisering innenfor KYC og er spesielt rettet mot personer og team som arbeider med onboarding og løpende oppfølging av kunder. Kurset gir innsikt i oppbygning av rammeverk for KYC på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Tidsramme på 8 uker
Nettbasert undervisning
Digital eksamen og sertifisering
KYC prinsippets innhold, funksjon og bakgrunn
Hvitvaskingslovens krav til kundetiltak og oppfølging
Risikoklassifisering
Gjennomføring av KYC-undersøkelser

Effektive kundetiltak og løpende oppfølging

KYC i form av kundetiltak og løpende oppfølging utgjør en sentral del av hvitvaskingsloven. Begrepet representerer de operative prosessene som kreves for å sikre god kjennskap til kundene. Forpliktelsene til å gjennomføre kundetiltak og løpende oppfølging er omfattende, krevende og komplekse.

Gode prosesser, rutiner og kunnskap om KYC-tiltak er avgjørende for å redusere virksomhetens risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, og for å overholde hvitvaskingsregelverkets krav. KYC må reflekteres både på strategisk, taktisk og operativt nivå i virksomheten.

Dette kurset gir en grundig innføring i hvitvaskingslovens krav til gjennomføring av kundetiltak og løpende oppfølging. Etter gjennomført kurs vil kursdeltaker være i stand til å identifisere og vurdere kundetiltak, og iverksette forsterkede tiltak for å sikre tilstrekkelig informasjon og risikoreduksjon. Kursdeltaker vil kunne føre smidig, effektiv og risikobasert løpende oppfølging av kunder. Kurset gir solid forståelse av hvordan kunderisiko og forsterkede tiltak skal dokumenteres.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialistsertifisering i KYC.

Rabattert pris for Vega+ abonnenter -10%

(VegaPluss-medlemskapet må oppgis ved bestilling under tilleggsinformasjon i bestillingskjema. Rabatt vil da legges på fakturaen.)

Kurspris:

4 000 kr

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om KYC – gjennomføring av kundetiltak og oppfølging av kunder på antihvitvask. Det er særlig relevant for personer som arbeider i førstelinje med onboarding, kundekontakt, kundeanalyse og løpende oppfølging av kunder. Det er også relevant for personer som arbeider på andre områder innenfor antihvitvask og økonomisk kriminalitet, compliance og risikostyring.

Kursformat

Kurset gjennomføres på Vegas online kursplattform. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring. Gjennom vår digitale kursplattform vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kompetansenivå.

Omfang

Kurset består av 10 timer med kursmateriale. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 8 uker, og avsluttes med en skriftlig eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker sertifisering innenfor KYC (Vega antihvitvask KYC- spesialist/ Vega AML KYC Certified Specialist).

Kursinnhold

 • Kjenn din kunde prinsippets innhold, funksjon og bakgrunn.
 • Risikobasert tilnærming til hele KYC-prosessen.
 • Dyp kunnskap om hvitvaskingslovens krav til kundetiltak og løpende oppfølging.
 • Gjennomføring av alminnelige og forsterkede kundetiltak ovenfor person-og bedriftskunder.
 • Kunnskap om – og gjennomføring av risikoklassifisering.
 • Identifisere risikodrivere og vurdere kunderisiko.
 • Gjennomføring av KYC-undersøkelser.
 • Formalisere en kunderisikovurdering.
 • Smidige metoder for løpende oppfølging av kunder.
 • Forsterket oppfølging av høyrisiko-kunder.
 • Hvitvaskingslovens krav til behandling og lagring av personopplysninger.