Governance og risiko

Dette kurset gir en grundig innføring i forståelse av risiko og risikobasert tilnærming på området for antihvitvask. Etter gjennomført vil kursdeltaker vil kunne utarbeide komplette styringsrammeverk og virksomhetsprogrammer for antihvitvask, bestående av risikovurderinger, rutiner, rapportering og internkontroll.

Tisdramme på 8 uker
Nettbasert
Digital eksamen og sertifisering
Hvitvaskingslovens krav til governance
Risikobasert tilnærming
Gjennomføring foretaksspesifikke og kundespesifikke risikovurderinger
Operasjonalisering av styringsrammeverket

Forstå risiko og risikobasert tilnærming

En solid governance er viktig for alle selskaper som forholder seg til omfattende og komplekse reguleringer. Hvitvaskingsloven krever at rapporteringspliktige foretak har et styringsrammeverk på plass for antihvitvask.

Styringsrammeverket utgjør grunnlaget for operasjonaliseringen og etterlevelsen av hvitvaskingslovens forpliktelser. Et solid styringsrammeverk er grunnleggende for å sikre gode prosesser og operativ gjennomføring av kundetiltak, løpende oppfølging, undersøkelser og rapportering – og dermed en forutsetning for å overholde regelverkets forpliktelser i alle ledd.

Dette kurset gir en grundig innføring i forståelse av risiko og risikobasert tilnærming på området for antihvitvask. Etter gjennomført kurs vil kursdeltaker være i stand til å identifisere og vurdere risiko, og innarbeide vurderingene i et risikorammeverk. Kursdeltaker vil kunne utarbeide komplette styringsrammeverk og virksomhetsprogrammer for antihvitvask, bestående av risikovurderinger, rutiner, rapportering og internkontroll.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialistsertifisering i governance og risiko på antihvitvask.

Rabattert pris for Vega+ abonnenter -10%

(VegaPluss-medlemskapet må oppgis ved bestilling under tilleggsinformasjon i bestillingskjema. Rabatt vil da legges på fakturaen.)

Kurspris:

4 000 kr

Hvem er kurset rettet mot ?

Kurset er åpent for alle som ønsker å lære mer om risiko i antihvitvasksammenheng og hvordan et solid styringsrammeverk kan utarbeides. Det er særlig relevant for personer som arbeider med compliance og risikostyring, eller som er operative innenfor områder som antihvitvask, økonomisk kriminalitet og antikorrupsjon.

Kursformat

Kurset gjennomføres på Vegas online kursplattform. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring. Gjennom vår digitale kursplattform vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kompetansenivå.

Omfang

Kurset består av 8-10 timer med kursmateriale. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 8 uker, og avsluttes med en skriftlig eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker sertifisering innenfor Governance og risiko (Vega antihvitvask Governance og risiko – spesialist/ Vega AML Governance and Risk Certified Specialist).

Kursinnhold

  • Hvitvaskingslovens krav til governance.
  • Hva risiko er og hvordan den identifiseres og vurderes på området for antihvitvask.
  • Risikobasert tilnærming: Funksjon og innhold.
  • Evne til å gjennomføre foretaksspesifikke og kundespesifikke risikovurderinger.
  • Evne til å utarbeide og implementere komplette styringsrammeverk bestående av risikorammeverk, strategier, rutiner, rapportering og internkontroll.
  • Evne til å utarbeide overordnede opplæringsstrategier for virksomheten.
  • Kunnskap om – og evne til – å gjennomføre internkontroll i virksomheten.
  • Kunnskap om hvordan operasjonalisere styringsrammeverket.