Geografisk Risiko

Dette kurset gir en grundig forståelse av geografisk risiko, og hvordan rammeverk for risikohåndtering kan utarbeides.

Tidsramme på 8 uker
Nettkurs
Digital eksamen og sertifisering
Hvordan kriminelle aktører benytter geografiske forhold
Risikovurdering av land, jurisdiksjoner og regioner
Håndtering av geografisk risiko
Rammeverk for geografisk risiko

Forstå en av de største risikofaktorene innenfor antihvitvask

De fleste rapporteringspliktige virksomheter er i dag eksponert for forhold i andre land i større eller mindre grad – enten det er kunder med utenlandsk statsborgerskap, kunder som bor i eller har virksomhet i utlandet, gjennomføring av transaksjoner med tilknytning til utlandet – eller at virksomheten selv har kontorer i andre land.

Geografisk risiko utgjør en av de største risikofaktorene innenfor antihvitvask og økonomisk kriminalitet. Grenseoverskridende konstruksjoner og transaksjoner brukes hyppig for å fasilitere hvitvasking og terrorfinansiering. Hvitvaskingsregelverket stiller spesifikke krav til håndtering av forhold knyttet til høyrisiko-jurisdiksjoner, og internasjonale sanksjoner preger det geografiske bildet.

Den geografiske risikoen endrer seg hyppig i takt med geopolitiske forhold. Det er grunnleggende for enhver rapporteringspliktig virksomhet å ha oversikt over den til enhver tid geografiske risiko foretaket er utsatt for.

Dette kurset gir en grundig forståelse av geografisk risiko, og hvordan grenseoverskridende transaksjoner benyttes for å hvitvaske og finansiere terror. Kursdeltakerne vil lære om ulike risikofaktorer når geografisk risiko vurderes og forskjellige kategorier av risikoland (høyrisiko-land, sanksjonsutsatte land og skatteparadis). Etter kurset er gjennomført vil kursdeltakerne ha evne til å utarbeide geografiske risikovurderinger og oppslagsverk, og håndtere den løpende operative geografiske risikoen virksomheten møter.

Gjennomført kurs gir kursdeltaker en spesialistsertifisering i geografisk risiko.

Rabattert pris for Vega+ abonnenter -10%

(VegaPluss-medlemskapet må oppgis ved bestilling under tilleggsinformasjon i bestillingskjema. Rabatt vil da legges på fakturaen.)

Kurspris:

4 000 kr
Kurset åpnes og er tilgjengelig fra 1 februar 2022.

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er åpent for alle som ønsker kompetanse innenfor geografisk risiko og hvilken innvirkning geografisk risiko har på antihvitvask og økonomisk kriminaltiet. Det er særlig relevant for personer som arbeider med compliance og risikostyring, eller som er operative innenfor områder som antihvitvask, økonomisk kriminalitet og antikorrupsjon.

Kursformat

Kurset gjennomføres på Vegas online kursplattform. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser. Kombinasjonen av skriftlig og muntlig læringsmateriale sikrer at kurset gir best mulig læring. Gjennom vår digitale kursplattform vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kompetansenivå.

Omfang

Kurset består av 8-10 timer med kursmateriale. Kursgjennomføring er fleksibel og vil kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 8 uker, og avsluttes med en skriftlig eksamen. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker sertifisering innenfor geografisk risiko (Vega antihvitvask geografisk risiko – spesialist/ Vega AML Geographic Risk Certified Specialist).

Kursinnhold

  • Hva geografisk risiko er.
  • Hvordan kriminelle aktører benytter geografiske forhold for å hvitvaske og finansiere terrorisme.
  • Hvitvaskingslovens krav til å håndtere geografisk risiko.
  • Hvordan risikovurdere land, jurisdiksjoner og regioner.
  • Kunnskap om de ulike aktørene som har avgjørende innflytelse over ulike lands risikoprofil.
  • Kunnskap om ulike typer risikoland, særlig høyrisiko-land, “skatteparadis” og sanksjonsutsatte land.
  • Hvordan identifisere geografisk risiko og utarbeide risikovurderinger.
  • Hvordan håndtere risiko gjennom due diligence, transaksjonsovervåkning, opplæring og rutineverk.
  • Hvordan rapportere internt om geografisk risikoeksponering.
  • God innsikt i modus for hvitvasking og terrorfinansiering ved bruk av grenseoverskridende strukturer og transaksjoner.