Basiskurs Antihvitvask

Rettet mot alle ansatte i bank og finans, og fokuserer på å bygge grunnleggende kompetanse om antihvitvask, med fokus på identifisering og håndtering av mistenkelige forhold.

3 timer
Nettbasert undervisning
Digital eksamen og kursbevis
Hva er hvitvasking og terrorfinansiering?
Hvitvaskingslovens hovedkomponenter
Identifisering og rapportering av mistenkelige forhold
Din rolle som ansatt

Styrk din kompetanse innen AHV

Ønsker du at dine ansatte skal ha solid og grunnleggende kunnskap om antihvitvask og antiterrorfinansiering, og hvordan hvitvaskingsregelverket påvirker egen arbeidshverdag? Antihvitvask – Basiskurs gir alle i virksomheten en grunnleggende innføring i hvitvaskingsregelverkets forpliktelser, med hovedfokus på forståelse av fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering og hvordan identifisere mistenkelige forhold.

Kurset bidrar til å gjøre virksomheten i stand til å ivareta samfunnsansvar og overholde lovens forpliktelser ved at samtlige ansatte gjøres i stand til å gjenkjenne og rapportere mistenkelige forhold. Hvitvaskingsloven krever at alle ansatte i rapporteringspliktige foretak jevnlig mottar differensiert opplæring. Antihvitvask – Basiskurs sikrer at virksomheten kan dokumentere gjennomført opplæring i henhold til lovens opplæringskrav.

Kurspris:

2 000 kr
Ta kontakt med oss på kunde@vegaintegrity.no for spørsmål om tilgjengelighet.

Hvem er kurset rettet mot?

Kurset er relevant for alle ansatte i alle avdelinger i bank og finans. Kurset er spesielt rettet mot ansatte som ikke til daglig arbeider med antihvitvask.

Kursformat

Kurset gjennomføres online på plattformen VegaCERT. Kurset er enkelt navigertbart og kombinerer skriftlige og muntlige presentasjoner og drøftelser for å sikre best mulig læring.  Gjennom Vega vil virksomheten enkelt kunne dokumentere ovenfor relevante tilsynsmyndigheter opplæringen som er foretatt og kunnskapsnivået til den enkelte ansatte.

Omfang

Kurset består av 3 timer med kursmateriale, og er delt inn i 3 moduler. Kurset kan gjennomføres fleksibelt i løpet av 3 dager, og avsluttes med en digital eksamen bestående av differensierte flervalgspørsmål. Tilfredsstillende gjennomføring av kurset vil gi deltaker et kurssertifikat.

Kursinnhold

  • Hva økonomisk kriminalitet, hvitvasking og terrorfinansiering er
  • Hvorfor det er viktig å arbeide med antihvitvask
  • Hvitvaskingslovens hovedkomponenter
  • Identifisering og rapportering av mistenkelige forhold
  • Betydningen av egen rolle