Antihvitvask Spesialist – 28.03.2022

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
Denne gruppen er lukket

Kurset er delt inn i 9 deler (leksjoner) og må gjennomføres i løpet av en periode på 6 måneder fra kursstart. Alle modulene består av både video og skriftlig materiale. Det anbefales at du benytter deg av begge læringsformatene.

Etter hver leksjon vil du ha mulighet til å ta en quiz for å teste kunnskapen din. Quizene er kun ment som et læringsverktøy; de er ikke obligatoriske og de utgjør ikke en del av den avsluttende sertifiseringseksamen.

Møter

Under finner du tidspunkt for planlagte klasseromsmøter. Her har du mulighet til å stille spørsmål og diskutere med både kursansvarlig og andre kursdeltakere. Disse møtene er nettbasert med bruk av Microsoft Teams. Linkene publiseres her fortløpende.

DatoTemaLink
06 april kl.19:00Antihvitvask og Den nasjonale risikovurderingDelta i møte
20 april kl.19:00Risikovurdering og tilsynstilbakemeldinger Delta i møte
04 mai kl.19:00Kundetiltak og Reell rettighetshaverDelta i møte
18 mai kl.19:00Indikatorer, undersøkelse og stans av transaksjoner. Bonus: NFTDelta i møte
16 september 2022Frist Sertifiseringsoppgave
23 september 2022Kurs tilgang utgår

Avsluttende eksamen

Gjennomført kurs og bestått eksamen vil gi kandidatene sertifisering som Antihvitvask Spesialist. Dette utgjør et kvalitetsstempel både for deg som kursdeltaker og for arbeidsgiver. I tillegg til omfattende kompetanse i faget, vil kompetanse sette deg i bedre stand til å bidra til virksomhetens bunnlinje, ved å oppnå god etterlevelse av hvitvaskingsregelverket tilpasset selskapets risiko – og kommersielle profil. 

Eksamen består av 2 deler: sertifiseringsoppgave og sertifiseringsprøve.

Sertifiseringsoppgave består av 2 praktiske oppgaver. Sertifiseringsoppgaven vil da kunne leveres inn når som helst i løpet av kurset, men senest innen 16.09.2022. Sertifiseringsoppgaven vil måtte gjennomføres før sertifiseringsprøven kan påbegynnes. Oppgaven vil rettes av kursansvarlig i Vega Integrity og gis karakteren bestått/ikke bestått.

Sertifiseringsprøve består av 50 spørsmål (flervalgspørsmål) hvor du må oppnå 70% for å bestå. Sertifiseringsprøven kan først startes når alle kursets deler er gjennomført og sertifiseringsoppgave er godkjent. Sertifiseringsprøven må være gjennomført innen kursets sluttdato.

Frist : Du har 6 måneder på å gjennomføre kurset og ta eksamen. Kursmaterialet vil ikke være tilgjengelig etter 23.09.2022.

Husk å planlegge god tid for å skrive og levere sertifiseringsoppgave.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr