Antihvitvask Spesialist (Testgruppe)

Aktuell status
Ikke påmeldt
Pris
Lukket
Kom i gang
Denne gruppen er lukket

Kurset åpnes: 3.1.2022.

Velkommen til Antihvitvask Spesialistkurs med oppstart 3 januar 2022.

Kurset er delt inn i 9 moduler (leksjoner) og må gjennomføres i løpet av en periode på 12 uker fra kursstart. Alle modulene består av både video og skriftlig materiale. Det anbefales at du benytter deg av begge læringsformater. Spesielt videoforelesningene kan inneholde mer læringsmateriale og andre formuleringer enn det skriftlige. Etter hver leksjon vil du ha mulighet til å ta en quiz for å teste kunnskapen din. Quiz er kun ment som et læringsverktøy; de er ikke obligatoriske og de utgjør ikke en del av den avsluttende sertifiseringseksamen. 

Klasseromsmøter

Under finner du tidspunkt for planlagte klasseromsmøter. Her har du mulighet til å stille spørsmål og diskutere med både kursansvarlig og andre kursdeltakere. Disse møtene er nettbasert med bruk av Microsoft Teams. Linkene publiseres her fortløpende.

DatoTemaLink
12. januar kl.19:00Del 1: AML og Den nasjonal risikovurdering 
26. januar kl19:00Del 2: Risikovurdering og tilsynstilbakemelding 
9 februar kl 19:00Del 3: Kundetiltak
23 februar kl 19:00Del 4 og 5: Indikatorer, undersøkelse og stans av transaksjoner
09 mars kl. 19:00Del 6, 7, 8 og 9: DSOP 

Kursforum

Kursforumene under er tilgjengelig for kun kursdeltagere og kursansvarlige. Her kan du stille spørsmål og diskutere.

[bbp-single-forum id=5414]

Avsluttende eksamen

Gjennomført kurs og beståtte oppgaver og eksamener vil gi kandidatene en sertifisering som Antihvitvask Spesialist. Dette utgjør et kvalitetsstempel både for deg som kursdeltaker og for arbeidsgiver. I tillegg til omfattende kompetanse i faget, vil kompetanse sette kandidatene i bedre stand til å bidra til virksomhetens bunnlinje, ved å oppnå god etterlevelse av hvitvaskingsregelverket tilpasset selskapets risiko – og kommersielle profil. 

Eksamen består av 2 deler: sertifiseringsoppgave og sertifiseringsprøve. 

Sertifiseringsoppgave består av 2 oppgaver som du kan sende når som helst og som må godkjennes av Vega for å bestå. Oppgaver vil rettes med personlige tilbakemelding og kommentarer fra kursansvarlig. 

Sertifiseringsprøve består av 50 spørsmål (flervalgspørsmål) hvor du må oppnå 70% for å bestå. Når eksamen er påbegynt vil det ikke være mulig å navigere i kurset. For å kunne ta sertifiseringsprøve må du ha gjennomført helle kurset og fått godkjent 2 oppgaver.

Frist : Du har 3 måneder for å gjennomføre kurset og ta Sertifiseringspørve. Kursmaterialet vil ikke være tilgjengelig etter 03.04.2022. Husk å planlegge god tid for å skrive og levere oppgavene. 

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr