Europol: TeSat rapporten 2022: Terrorism Situation and Trend Report.

En av de viktigste rapportene som publiseres på området for terrorisme og trusselbildet i Europa er TeSat rapporten: Terrorism Situation and Trend Report. TeSat report for 2022 som nå er publisert av Europol. Nøkkelpunkter i rapporten er: Terrorisme utgjør fortsatt en sentral trussel mot EU. 15 fullførte, avvergede eller mislykkede terrorangrep ble registrert i EU … Les mer

Terror: PST er ekstra på vakt – høye priser øker mistilliten til myndighetene

I den den nylig publiserte trusselvurderingen fremhever PST antistatlige strømninger og risikoen for å radikalisere personer i Norge. Antistatlige holdninger fremmes i stor grad på digitale plattformer og det er blitt registrert en økning i personer som styres av antistatlige og konspirasjonspregede teorier. Økningen kan til dels ses i sammenheng med Covid-19 pandemien. PST vurderte … Les mer

Advarer mot voldsorienterte ekstremister som fremmedkrigere

En ny rapport fra CEP (Counter Extremism Project) advarer mot voldsorienterte ekstremister som reiser som fremmedkrigere til Ukraina og de mulige trusler disse representerer når de returnerer til sine hjemland. Ukraina har nå etablert en fremmedlegion og inviterer fremmedkrigere til å delta i krigen for å kjempe mot Russland. Ifølge rapporten er det sammenfatningsvis 3 … Les mer

Terrorfinansiering: Høyreekstremisme

Det er 21 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept. Drept på grunn av sin hudfarge av nynazister. Rasisme er dessverre fortsatt et altfor utbredt problem i Norge, og UNICEF har fremhevet hvor viktig det er å stå sammen for å bekjempe rasismen som i dag gjennomsyrer samfunnet. Høyreekstremisme har også en sterk … Les mer

De usynlige – kvinner og terrorfinansiering

Når kvinner er involvert i terrorgrupper og terrorplanlegging tar de ofte på seg rollen som «fasilitatorer» i planleggingen, noe som ofte inkluderer både finansiering og logistikk. Mange nyhetsartikler og rapporter har fokusert på kvinner som tar på seg rollen som selvmordsbombere. Dette er logisk fordi det er en svært synlig og dramatisk rolle som gir … Les mer

Hawala-nettverk: hva er det?

Hawala er en måte å overføre penger eller andre verdier mellom mennesker. Det er en uformell betalingsformidlingsmetode som er basert på tillitt fremfor kontrakt. Denne overføringsmåten brukes over store deler av verden, og transaksjonene går helt eller delvis utenom det ordinære og etablerte banksystemet. Hawala har lange tradisjoner og antas å ha eksistert fra middelalderen … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr