Denne kategorien kan bare bli sett av medlemmer.

Swedbank formelt mistenkt for hvitvasking

I 2019 ble det avslørt at Swedbank hadde vært involvert i omfattende hvitvasking av flere titalls milliarder gjennom filialer i de tre baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Pengene kom hovedsakelig via Danske Bank i Baltikum. Det er mistanke om at mye av pengene som skal ha blitt hvitvasket kom fra Russland og tidligere sovjetrepublikker. … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Revisjon: Tilsynsrapport og overtredelsesgebyr S5-Revisjon

Finanstilsynet gjennomførte i oktober 2021 tilsyns hos S5-Revisjon AS. Tilsynet avdekket alvorlige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket, og Finanstilsynet ila overtredelsesgebyr på 60 000 kroner. I denne artikkelen ser vi nærmere på de funn Finanstilsynet har registrert. Tilsynsrapporter er nyttige verktøy for å monitorere Finanstilsynets tolkninger av regelverket og den regulatoriske utvikling på hvitvaskingsområdet. Det er … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Eiendomsmeglere: Tilsynsrapport DNB Eiendom

Finanstilsynet gjennomførte på slutten av 2021 tilsyn hos DNB Eiendom AS. Finanstilsynet avdekket enkelte brudd på hvitvaskingsregelverket, blant annet ved mangler i rutiner, manglende etterlevelse i oppdragsgjennomføring og mangelfull internkontroll.I denne artikkelen ser vi nærmere på de funn Finanstilsynet har registrert. Tilsynsrapporter er nyttige verktøy for å monitorere Finanstilsynets tolkninger av regelverket og den regulatoriske … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Ny FATF-typologi om menneskesmugling av migranter

Menneskesmugling av migranter har blitt et stort problem globalt. Hvert år forsøker millioner av migranter å rømme unna totalitære regimer, konfliktsoner, land med høy grad av politisk ustabilitet, fattigdom og forfølgelse i søken etter et bedre liv og en lysere fremtid. Mange av dem risikerer livet ved å involvere seg med menneskesmuglere – som ser … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Ukraina – finansiell inkludering av flyktninger

Europeiske land bli i stor skala tilfluktsland for millioner av flyktninger fra Ukraina i kjølevannet av den nåværende krigen. De siste årene har det vært et stort fokus på farene med de-risking, i form av utestengelser av grupper av mennesker fra finanssystemene. En gruppe som i særlig grad har vært sårbar for de-risking er flyktninger. … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Eiendomsmeglere: Tilsynsrapport og overtredelsesgebyr – Eiendomsmegler 1 BV AS

Finanstilsynet har ilagt et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner til Eiendomsmegler 1 BV AS for brudd på hvitvaskingsregelverket. Tilsynet avdekket flere brudd på foretakets plikter etter hvitvaskingsregelverket, herunder knyttet til risikovurdering og rutiner. Tilsynet avdekket også brudd på regelverket i oppdragsgjennomføringen.I denne artikkelen ser vi nærmere på de funn Finanstilsynet har registrert. Tilsynsrapporter er nyttige verktøy … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

FATF strammer inn kravene til identifisering av reelle rettighetshavere

Den 4 mars 2022 offentliggjorde FATF at organisasjonen har vedtatt endringer til FATFs Anbefaling 24 og tilhørende tolkningsnote, som krever at medlemslandene hindrer misbruk av juridiske personer for hvitvasking og terrorfinansiering og sikrer at det etableres adekvate løsninger for oppdatert informasjon om reelle rettighetshavere bak juridiske personer og arrangementer.FAFT har i 2 år gjennomgått en … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

FATF ny veiledning for eiendomsmegler på høring

FATF satt i 2021 ned en prosjektgruppe for å oppdatere FATFs veiledning til risikobasert implementering av antihvitvask i eiendomssektoren (FATF Risk Based Guidance to the Real Estate Sector). Forslaget er nå ute på høring, og alle interesserte stakeholdere er velkommen til å inngi sine kommentarer og innspill. FATF er spesielt interessert i innspill vedrørende: Detaljer … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Advokater og risiko for hvitvasking

Tilsynsrådet avdekker stadige brudd på hvitvaskingsloven, advokater som medvirker til kriminalitet og manglende vilje blant advokater til å innrette seg etter regulatoriske krav. I sin årsrapport for 2021 som nylig ble offentliggjort fremhever tilsynsrådet en rekke forhold ved økonomisk kriminalitet og hvitvaskingsloven som er viktig også for andre grupper av rapporteringspliktige som håndterer midler på … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr