Denne kategorien kan bare bli sett av medlemmer.

Økokrim års – og trendrapport

Økokrim års – og trendrapport Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim offentliggjorde 9 mai sin års – og trendrapport for 2021. Her kan vi lese om statistikk over rapporter om mistenkelige forhold som er mottatt av EFE for perioden 2016-2021. Formålet med rapporten er blant annet å gi veiledning og tilbakemelding til rapporteringspliktige. I … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Krig i Europa, globalisering, pandemi og miljøkriminalitet

Hvert år publiserer Økokrim sin trusselvurdering. Dette er en vurdering som er uvurderlig kilde for rapporteringspliktige i oppdateringer av risikorammeverk og rutiner. I årets trusselvurdering fremheves først og fremst krigen i Ukraina. Krigen vil påvirke kriminalitetsbildet i Norge på mange måter, for eksempel gjennom utnyttelse av flyktninger ved prostitusjon eller tvangsarbeid, bedrageri ved innsamlingsaksjoner og … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Nordmenn rammet av kryptotyveri for 5 milliarder NOK

Det ble i forrige uke offentliggjort at Økokrim bistår amerikanske FBI i etterforskningen av kryptotyveri for i overkant av 5 milliarder kroner. Det estimeres at rundt 750 nordmenn kan ha blitt hacket. Det ble i mars i år kjent at Ronin-nettverket hadde blitt utsatt for et stort krypto-tyveri, og da særlig spillere av Axie Infinity. … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Nettovergrep har eksplodert i omfang – Ta samfunnsansvar!

– Ta samfunnsansvar Kripos sendte 500 saker om nettovergrep til politidistriktene i 2020, mens de i 2021 sendte 2000 flere. Overgrep på barn er en av de styggeste kriminalitetsformene vi har og det har blitt en ekstremt profitabel form for kriminalitet på global basis. Norge er ikke immun, og har sett en eksplosiv økning de … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

FATF mutual evaluations: Mexico

FATF rapporterer at Mexico har tatt en rekke skritt i riktig retning hva gjelder rammeverk for bekjempelse av hvitvaskings og terrorfinansiering. Mexico har lenge vært på FATFs liste over land under forsterket overvåkning etter en “mutual evaluation” i 2018. Mexico har siden rapportert tilbake til FATF i henhold til fastsatte prosedyrer, og basert på de … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

FATF mutual evaluations: Tyrkia

Tyrkia har vært under forsterket overvåkning hos FATF siden 2019. En ny «mutual evaluation» har ført til at FATF har re-evaluert FATFs etterlevelse av følgende anbefalinger:– Anbefaling 23 om ikke-finansielle aktører, oppgraderes fra «partially compliant» til «compliant».– Anbefaling 24 om transparens rundt reelle rettighetshavere, fra «partially compliant» til «largely compliant»– Anbefaling 25 om transparens rundt … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

menneskehandel

Menneske- og organhandel: 121 pågrepet i Interpol politiaksjon

Interpol har koordinert en politiaksjon mot et internasjonal organisert kriminelt nettverk som antas å legge til rette for menneskehandel av asiatisk menn, kvinner og barn. Operasjon Storm Makers endte opp med pågripelse av 121 person involvert i nettverket og reddet 80 ofre. Organhandel i Tyrkia I Tyrkia arresterte politiet fire personer som er nå mistenkt … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

SSB melder om økt bruk av Skatteparadis blant Norske konsern

I et artikkel publisert 3. mai har Statistisk sentralbyrå (SSB) analysert bruk av skatteparadiser hos Norske konsern. De finner at “Siden 2014 har antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis økt med 78 prosent.” Skatteparadis Et skatteparadis er typisk et land eller geografisk område hvor skattepolitikken gjør det mulig for utenlandske personer og … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

EFE Trendrapport for perioden 2016-2021: 69% av impliserte personer som rapporteres er menn

Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) for noen dager siden offentliggjort en trendrapport for 2021.Her kan vi lese om statistikk over rapporter om mistenkelige forhold (MTR) som er mottatt av EFE for perioden 2016-2021. Formålet med rapporten er blant annet å gi veiledning og tilbakemelding til de rapporteringspliktige. Rapporten gir noen statistikk over MTR fordelt på rapporteringspliktige … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

FATF gir status på global etterlevelse

FATF offentliggjorde i april en omfattende rapport som gir oversikt over den globale kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Rapporten er basert på tall og data «mutual evaluation»-rapporter foretatt av FATF siden 2013. I «mutual evaluation»-rapportene evaluerer FATF styrker og svakheter ved staters nasjonale rammeverk for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.Oppsummeringsvis konkluderer rapporten med at de … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr