ESG og Antihvitvask – To sider av samme sak?

De to siste årene har vi opplevd en kraftig økning i vektleggingen av faktorer relatert til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG-faktorer) i finansmarkedene. ESG handler om bedriftenes evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring. ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen for å evaluere virksomheters «ytelse» når det gjelder … Les mer

Lov om register over reelle rettighetshavere delvis i kraft

Lov om register over reelle rettighetshavere ble vedtatt 1. mars 2019, og tilhørende forskrift i juni 2021. Transparens rundt reelle rettighetshavere har hatt et høyt internasjonalt fokus, og loven gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Vi har imidlertid ventet på ikrafttredelsen, og i går – 1. november 2021 trådte deler av loven og forskriften i kraft. Det … Les mer

Nasjonale PEP-er: Lav risiko?

Politisk eksponerte personer er én av to kundegrupper hvitvaskingsregelverket tillegger forhøyet risiko – og med god grunn. I tiår etter tiår har verden sett korrupte ledere benytte sine posisjoner til å oppnå fordeler eller motta midler de ellers ikke er berettiget. Begrepet «PEP», slik vi kjenner det i dag, begynte så smått å utvikle seg … Les mer

Basel AML Index 2021: Verden ligger etter i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering

Basel AML Index er en uavhengig årlig rangering hvor hvitvaskings – og terrorfinansieringstrusselen for verdens land og jurisdiksjoner vurderes. Land og jurisdiksjoner rangeres blant annet etter hvor effektive tiltak som er implementert for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, og om det er i tråd med FATFS anbefalinger. 13 september 2021 ble den tiende … Les mer

Talibans gjenreising: Implikasjoner for antihvitvask

Verden har med forferdelse sett Taliban opparbeide seg full kontroll over Afghanistan. For alle rapporteringspliktige som har geografisk eksponering mot Afghanistan, er kunnskap om hvordan Taliban finansieres nødvendig.

EUs nye AML pakke

I juli 2021 la EU-kommisjonen frem et forslag til nye tiltak og reguleringer for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering. Dette forslaget kan passende kalles sensasjonelt.

Kompetanse – et kriminalitetsforebyggende verktøy

Selv om antihvitvaskingsregler har i eksistert i lang tid, er det først de siste 5-10 årene at dette virkelig har kommet på agendaen. Det er blitt et krevende og kompleks fagområde som krever kompetanse innen en rekke fagfelt.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr