Overtredelsesgebyrer og tilbakekall av regnskapsførerautorisasjon: Finanstilsynet har stort fokus på regnskapsførerbransjen

I 2020 gjennomførte Finanstilsynet stedlig tilsyn hos 11 regnskapsforetak som del av et tematilsyn rettet mot regnskapsførerforetaks og revisjonsforetaks etterlevelse av hvitvaskingsloven. Resultatet av tematilsynet var at 19 av de 22 foretakene som inngikk i tilsynet ble ilagt gebyr.

Advarer mot voldsorienterte ekstremister som fremmedkrigere

En ny rapport fra CEP (Counter Extremism Project) advarer mot voldsorienterte ekstremister som reiser som fremmedkrigere til Ukraina og de mulige trusler disse representerer når de returnerer til sine hjemland. Ukraina har nå etablert en fremmedlegion og inviterer fremmedkrigere til å delta i krigen for å kjempe mot Russland. Ifølge rapporten er det sammenfatningsvis 3 … Les mer

Swiss Secrets: Credit Suisse-lekkasjen er ute

Banksekretesse, offshore-jurisdiksjoner, skatteparadiser – verktøy for å hemmeligholde informasjon om reelle rettighetshavere bak store formuer og selskaper. Det er av stor interesse for hele verdens befolkning at det settes fokus på hvordan kriminelle utnytter – og aktivt shopper etter land som tilrettelegger for hemmelighold og beskyttelse. I dag rapporteres det at over 18 000 lekkede … Les mer

Terrorfinansiering: Høyreekstremisme

Det er 21 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept. Drept på grunn av sin hudfarge av nynazister. Rasisme er dessverre fortsatt et altfor utbredt problem i Norge, og UNICEF har fremhevet hvor viktig det er å stå sammen for å bekjempe rasismen som i dag gjennomsyrer samfunnet. Høyreekstremisme har også en sterk … Les mer

Hvor mange ansatte bør jobbe med transaksjonsovervåkning? 

Som del av løpende oppfølging av kundeforhold, er flere rapporteringspliktige pålagt å ha et elektronisk overvåkningssystem. Det gjelder banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Andre rapporteringspliktige benytter også elektroniske overvåkningssystemer for å overholde lovens krav om løpende oppfølging, som for eksempel vekslingsplattformer for virtuell valuta. Transaksjonsovervåkning er for de fleste rapporteringspliktige det mest ressurskrevende området på antihvitvask. … Les mer

Vega Geo – Januar 2022 – Ukraina

Det er for tiden stor spenning mellom Russland, Nato og USA om Ukrainas fremtid og de 100.000 russiske soldater som er stasjonert ved Ukrainas landegrenser. I denne måneds Vega Geo ser vi derfor nærmere på hvordan Ukrainas geopolitiske forholdene påvirker hvitvasking og terrorfinansieringsrisiko. Russlands annektering av Krim og den militære konflikt i den østlige delen … Les mer

MTR Statistikk 2021

I 2021 har antall MT-rapporter som er sendt Økokrim slått ny rekord: 16.513! Økningen er særlig takket være enkelte kategorier av rapporteringspliktige; som for eksempel banker og eiendomsmeglere som sender flere og flere rapporter hvert år. Mens andre kategorier har stabil utvikling over årene, ser vi også at noen rapporteringspliktige har en negativt utviklingstrend; som … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr