Hawala-nettverk: hva er det?

Hawala er en måte å overføre penger eller andre verdier mellom mennesker. Det er en uformell betalingsformidlingsmetode som er basert på tillitt fremfor kontrakt. Denne overføringsmåten brukes over store deler av verden, og transaksjonene går helt eller delvis utenom det ordinære og etablerte banksystemet. Hawala har lange tradisjoner og antas å ha eksistert fra middelalderen … Les mer

Risikobasert tilnærming: Det mest effektive risikostyringsverktøyet vi har

Rapporteringspliktige står ovenfor et antihvitvaskingslandskap som stadig utvikler seg. Regelverket blir strengere, tilsynsmyndigheter strammer skruene og de kriminelle utvikler nye sofistikerte metoder for å hvitvaske eller finansiere terror og terrorgrupper. For å håndtere dette bildet – og samtidig balansere hensynet til kostnader og ressurser, må rapporteringspliktige ha en kontekstuell tilnærming til antihvitvask. Det mest effektive … Les mer

ESG og Antihvitvask – To sider av samme sak?

De to siste årene har vi opplevd en kraftig økning i vektleggingen av faktorer relatert til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG-faktorer) i finansmarkedene. ESG handler om bedriftenes evne til å ivareta miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring. ESG brukes i hovedsak av investorer, forvaltere og finansbransjen for å evaluere virksomheters «ytelse» når det gjelder … Les mer

Lov om register over reelle rettighetshavere delvis i kraft

Lov om register over reelle rettighetshavere ble vedtatt 1. mars 2019, og tilhørende forskrift i juni 2021. Transparens rundt reelle rettighetshavere har hatt et høyt internasjonalt fokus, og loven gjennomfører EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Vi har imidlertid ventet på ikrafttredelsen, og i går – 1. november 2021 trådte deler av loven og forskriften i kraft. Det … Les mer

Talibans gjenreising: Implikasjoner for antihvitvask

Verden har med forferdelse sett Taliban opparbeide seg full kontroll over Afghanistan. For alle rapporteringspliktige som har geografisk eksponering mot Afghanistan, er kunnskap om hvordan Taliban finansieres nødvendig.

EUs nye AML pakke

I juli 2021 la EU-kommisjonen frem et forslag til nye tiltak og reguleringer for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering. Dette forslaget kan passende kalles sensasjonelt.

Kompetanse – et kriminalitetsforebyggende verktøy

Selv om antihvitvaskingsregler har i eksistert i lang tid, er det først de siste 5-10 årene at dette virkelig har kommet på agendaen. Det er blitt et krevende og kompleks fagområde som krever kompetanse innen en rekke fagfelt.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr