Overtredelsesgebyrer og tilbakekall av regnskapsførerautorisasjon: Finanstilsynet har stort fokus på regnskapsførerbransjen

I 2020 gjennomførte Finanstilsynet stedlig tilsyn hos 11 regnskapsforetak som del av et tematilsyn rettet mot regnskapsførerforetaks og revisjonsforetaks etterlevelse av hvitvaskingsloven. Resultatet av tematilsynet var at 19 av de 22 foretakene som inngikk i tilsynet ble ilagt gebyr.

Advarer mot voldsorienterte ekstremister som fremmedkrigere

En ny rapport fra CEP (Counter Extremism Project) advarer mot voldsorienterte ekstremister som reiser som fremmedkrigere til Ukraina og de mulige trusler disse representerer når de returnerer til sine hjemland. Ukraina har nå etablert en fremmedlegion og inviterer fremmedkrigere til å delta i krigen for å kjempe mot Russland. Ifølge rapporten er det sammenfatningsvis 3 … Les mer

Swiss Secrets: Credit Suisse-lekkasjen er ute

Banksekretesse, offshore-jurisdiksjoner, skatteparadiser – verktøy for å hemmeligholde informasjon om reelle rettighetshavere bak store formuer og selskaper. Det er av stor interesse for hele verdens befolkning at det settes fokus på hvordan kriminelle utnytter – og aktivt shopper etter land som tilrettelegger for hemmelighold og beskyttelse. I dag rapporteres det at over 18 000 lekkede … Les mer

Terrorfinansiering: Høyreekstremisme

Det er 21 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept. Drept på grunn av sin hudfarge av nynazister. Rasisme er dessverre fortsatt et altfor utbredt problem i Norge, og UNICEF har fremhevet hvor viktig det er å stå sammen for å bekjempe rasismen som i dag gjennomsyrer samfunnet. Høyreekstremisme har også en sterk … Les mer

Hvor mange ansatte bør jobbe med transaksjonsovervåkning? 

Som del av løpende oppfølging av kundeforhold, er flere rapporteringspliktige pålagt å ha et elektronisk overvåkningssystem. Det gjelder banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Andre rapporteringspliktige benytter også elektroniske overvåkningssystemer for å overholde lovens krav om løpende oppfølging, som for eksempel vekslingsplattformer for virtuell valuta. Transaksjonsovervåkning er for de fleste rapporteringspliktige det mest ressurskrevende området på antihvitvask. … Les mer

Årsrapport antihvitvask

Hva har skjedd på antihvitvask i 2021? Antihvitvask og sanksjoner er to av de regulatoriske områdene det skjer mest på. Hyppige endringer i regelverk, nye krav, geopolitiske endringer og nye sanksjoner, og en stadig utvikling i trusselbildet gjør at rapporteringspliktige må være årvåkne for nødvendige endringer og tiltak som må implementeres i egen virksomhet. I … Les mer

Risikoappetitt – hvor sultne kan vi være?

Risikoappetitt er et velkjent konsept innenfor risikostyring. Det er et uttrykk for viljen til å gjennomføre risikofylte aktiviteter for å oppnå verdier. Sagt på en annen måte: risikoappetitt er det aggregerte nivået på, og typer av risiko en institusjon er villig til å ta, innenfor sin risikokapasitet og i samsvar med sin forretningsmodell. En god … Les mer

“Follow the painting” – Hvitvasking i kunst

Det er vel kjent at kunst benyttes som et verktøy i hvitvaskingsprosesser. Generelt er alle dyre gjenstander egnet for hvitvasking og terrorfinansiering, det være seg for eksempel gull, diamanter, antikviteter eller vin. Det som særpreger kunst er at kunst og verdien av det er subjektivt: Det opereres ikke med faste priser, prisen beror på avtale … Les mer

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr