Økokrim har 15 stillinger ledige!

Økokrim søker etter 15 personer til midlertidige stillinger for å bekjempe Ukraina-relatert Kriminalitet. Økokrim fremhever at Ukraina-krigen påvirker kriminalitetsbildet, og Økokrim-sjefen mener det vil øke i takt med flyktningstrømmene. I trusselvurderingen for 2022 peker Økokrim på krigen som en driver for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. De mener blant annet det er sannsynlig at kriminelle aktører … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Krig i Europa, globalisering, pandemi og miljøkriminalitet

Hvert år publiserer Økokrim sin trusselvurdering. Dette er en vurdering som er uvurderlig kilde for rapporteringspliktige i oppdateringer av risikorammeverk og rutiner. I årets trusselvurdering fremheves først og fremst krigen i Ukraina. Krigen vil påvirke kriminalitetsbildet i Norge på mange måter, for eksempel gjennom utnyttelse av flyktninger ved prostitusjon eller tvangsarbeid, bedrageri ved innsamlingsaksjoner og … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Nordmenn rammet av kryptotyveri for 5 milliarder NOK

Det ble i forrige uke offentliggjort at Økokrim bistår amerikanske FBI i etterforskningen av kryptotyveri for i overkant av 5 milliarder kroner. Det estimeres at rundt 750 nordmenn kan ha blitt hacket. Det ble i mars i år kjent at Ronin-nettverket hadde blitt utsatt for et stort krypto-tyveri, og da særlig spillere av Axie Infinity. … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Nettovergrep har eksplodert i omfang – Ta samfunnsansvar!

– Ta samfunnsansvar Kripos sendte 500 saker om nettovergrep til politidistriktene i 2020, mens de i 2021 sendte 2000 flere. Overgrep på barn er en av de styggeste kriminalitetsformene vi har og det har blitt en ekstremt profitabel form for kriminalitet på global basis. Norge er ikke immun, og har sett en eksplosiv økning de … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

FATF mutual evaluations: Mexico

FATF rapporterer at Mexico har tatt en rekke skritt i riktig retning hva gjelder rammeverk for bekjempelse av hvitvaskings og terrorfinansiering. Mexico har lenge vært på FATFs liste over land under forsterket overvåkning etter en “mutual evaluation” i 2018. Mexico har siden rapportert tilbake til FATF i henhold til fastsatte prosedyrer, og basert på de … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

FATF mutual evaluations: Tyrkia

Tyrkia har vært under forsterket overvåkning hos FATF siden 2019. En ny «mutual evaluation» har ført til at FATF har re-evaluert FATFs etterlevelse av følgende anbefalinger:– Anbefaling 23 om ikke-finansielle aktører, oppgraderes fra «partially compliant» til «compliant».– Anbefaling 24 om transparens rundt reelle rettighetshavere, fra «partially compliant» til «largely compliant»– Anbefaling 25 om transparens rundt … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

FATF gir status på global etterlevelse

FATF offentliggjorde i april en omfattende rapport som gir oversikt over den globale kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Rapporten er basert på tall og data «mutual evaluation»-rapporter foretatt av FATF siden 2013. I «mutual evaluation»-rapportene evaluerer FATF styrker og svakheter ved staters nasjonale rammeverk for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.Oppsummeringsvis konkluderer rapporten med at de … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Sanksjoner, etterlevelse og nyansene

Det har i mange år vært fokus på sanksjonsscreening blant norske rapporteringspliktige – og mye av virksomhetenes sanksjonsetterlevelse har i stor grad stanset der. Sanksjonslister – med rett teknologi og god stresstesing – er et viktig og effektivt verktøy. Men det er bare èn del av et nødvendig virksomhetsprogram for sanksjoner. Sanksjonerte personer og representanter … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Russland – verdens mest sanksjonerte land

Russland  – det mest sanksjonerte landet i verden I kjølevannet av Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 ble Russland på bare to uker det mest sanksjonerte landet i verden. Russland går med andre ord forbi både Iran og Nord Korea – to land som lenge har vært ansett for å være de land som … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Økokrim: Kriminalitetstrender i serveringsbransjen

I 2021 advarte politiet barer og restauranter i Oslo mot at organiserte kriminelle nettverk viste en økt interesse for denne bransjen under pandemien. Serveringsbransjen har lenge vært en utsatt og sårbar bransje for ulike former for kriminalitet. Økokrim gjentar denne advarselen etter å ha sett at enkelte av aktørene som etablerte seg i serveringsbransjen i … Les mer

Denne artikkelen krever abonnement.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr