Vega+

VEGA+ er et løpende premium-abonnement for foretak og organisasjoner som jobber med antihvitvask, forebygging av økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. 

VEGA+ gir medlemmene tilgang til oppdaterte nyheter på området og et omfattende ressurssenter med kurs og læring, indikatormateriale, case-studier, maler og mye mer.

VEGA+ er utviklet for alle grupper av
rapporteringspliktige.

Hvorfor Vega+?

Utviklet av fageksperter

VEGA+ er utviklet av eksperter innen antihvitvask, kontra-terror, IT, etterretning og akademia for å være det beste kompetanseverktøyet i
hverdagen for rapporteringspliktige og andre foretak som arbeider med
økonomisk kriminalitet.

Kompetanse

Kompetanse er en kritisk forutsetning for å lykkes i antihvitvaskarbeidet og overholde hvitvaskingslovens krav. VEGA+ bidrar til å sikre at de som jobber med antihvitvask til enhver tid
er oppdatert på det som skjer på området og har tilgang til et stort ressurssenter.

For organisasjoner

Antihvitvask er avhengig av engasjerte og faglig kompetente medarbeidere i alle ledd. Med VEGA+ vil virksomheten enklere sikre et bredere eierskap til antihvitvask som fag ved at alle medarbeidere får tilgang til en kompetanseplattform.

Hva du får med Vega+

VEGA + bidrar til å sikre at din organisasjon til enhver tid er oppdatert på hva som beveger seg på områdene antihvitvask, økonomisk kriminalitet og kontra-terror, i tillegg til å være et ressurssenter med betydelig kompetansemateriale lett tilgjengelig

Nyheter

Som eneste norske tilbyder får organisasjonen et løpende overblikk over alt som beveger seg på antihvitvask – oversiktlig og enkelt kategorisert etter temaene Regulatorisk, Trusler og trender, Geografisk risiko og Sanksjoner. Nyheter oppdateres kontinuerlig slik at organisasjonen raskt kan tilpasse sitt interne rammeverk. 

Indikatorer og risikomateriale

Med bred sammensatt fagekspertise er det utarbeidet oversiktlig og tematisert indikator – og risikomateriale som gir verdifulle praktiske bidrag til VEGA + – abonnenters transaksjonsovervåkning,
undersøkelsesrutiner, identifisering av høyrisiko-kunder og praktisk gjennomføring av forsterkede tiltak.

Case-studier

Bredere gjennomganger av praktiske saker fra virkeligheten med belysning av hvordan hvitvasking og terrorfinansiering foregår i praksis og på relevant output som kan brukes i abonnentenes egne rutiner for å avdekke mistenkelige forhold og høy risiko.

Tilsynsbibliotek

Oppsummering og gjennomgang av funn, merknader og reaksjoner i tilsynsrapporter.

Maler

VEGA + abonnementer gir tilgang til et omfattende og gjennomarbeidet malverk som kan benyttes i
egen virksomhet for blant annet virksomhetsinnrettet risikovurdering, operative risikovurderinger, rutiner og ledelsesrapportering.

E-læring og Quiz

I VEGA + har vi satt sammen en rekke mindre e-læringsprogrammer innenfor ulike tematikker på antihvitvask som enkelt og raskt bidrar til kompetansepåfyll for medarbeidere. Flere quizer er gjort tilgjengelig som kan brukes av den enkelte for å teste kompetansenivå.

Fordeler

Antihvitvask er et dynamisk område som kontinuerlig endrer seg, både på det regulatoriske og etterretningsmessige. Med VEGA+ kan du enkelt holde deg oppdatert på det som beveger seg og på tilsynsmyndigheters forventninger, og på denne måten ruste deg til bedre etterlevelse.

Hver enkeltmedarbeider kan ta eierskap til sin egen fagforståelse ved å holde seg oppdatert på hva som skjer, og ved å benytte VEGA+ ressurssenter.

Hvitvaskingsloven stiller strenge og krevende krav til opplæring. Med VEGA+ vil opplæring effektiviseres ved at medarbeidere allerede er godt faglig oppdatert.

Følgende abonnementspakker er det som oftest bestilles:

VEGA+ Liten
4-6 brukere

 • Oppdaterte nyheter
 • Alle VEGA+ artikler
 • E-læring
 • Indikatormateriale
 • Case-studier
 • Tilsynsbibliotek
 • Maler
 • Quizer
 • Geografisk verktøy
 • 10% rabatt på alle sertifiseringskurs

kr. 2 650,- per måned

VEGA+ Medium
7-10 brukere

 • Oppdaterte nyheter
 • Alle VEGA+ artikler
 • E-læring
 • Indikatormateriale
 • Case-studier
 • Tilsynsbibliotek
 • Maler
 • Quizer
 • Geografisk verktøy
 • 10% rabatt på alle sertifiseringskurs

kr. 3 890,- per måned

VEGA+ Stor
21-30 brukere

 • Oppdaterte nyheter
 • Alle VEGA+ artikler
 • E-læring
 • Indikatormateriale
 • Case-studier
 • Tilsynsbibliotek
 • Maler
 • Quizer
 • Geografisk verktøy
 • 10% rabatt på alle sertifiseringskurs

kr. 7 990,- per måned

VEGA+ Abonnementspakker

Prisene som fremkommer gjelder for samlet antall bruker månedlig. Alle priser er eks mva.

1 bruker (enkelpersonforetak)

kr 799

2-3 brukere

kr 1 890

VEGA+ Liten for 4-6 brukere

kr 2 650

VEGA+ Medium for 7-10 brukere

kr 3 890

11-15 brukere

kr 4 990

16-20 brukere

kr 5 990

VEGA+ Stor for 21 – 30 brukere

kr 7 990

Over 30 brukere

 Ta kontakt under

Fakturering er fleksibelt og det kan velges mellom månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig fakturering.
Bindingstid: 6 måneder

Lyst på demo?

Her kan du ta kontakt med oss for å booke et møte. 

Fyll ut forespørselskjema under eller sende oss epost ved å bruke følgende adresse: kunde@vegaintegrity.no

 Du hører snart fra oss!

Ofte stilte spørsmål

Lurer du på noe? her har vi samlet ofte stilte spørsmål. Lurer du på noe mer ta gjerne kontakt med oss.

Antihvitvask er avhengig av engasjerte og faglig kompetente medarbeidere i alle ledd. Med VEGA + vil virksomheten enklere sikre et bredere eierskap til antihvitvask som fag ved at alle medarbeidere får tilgang til en kompetanseplattform. VEGA + gir medlemmene tilgang til oppdaterte nyheter på området og et omfattende ressurssenter med kurs og læring, indikatormateriale, case-studier, maler og mye mer.

Faktura vil sendes på epost eller EHF og kan betales månedlig, kvartalsvis, for 6 måneder eller for 12 måneder.

Nei, Vega+ er en abonnementsløsning som retter seg mot organisasjoner som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, eller som har en offentlig eller privat definert rolle innenfor bekjempelse av økonomisk kriminalitet og terrorisme.

Når bestillingen din er fullført vil du motta en epost som informerer deg om det. Du vil da ha tilgang til Vega+ fra din profilside. Innholdet finner du under den blå menyen øverst på siden.

På din profilside: under “Team” i menyen, kan du klikke på “Legg til medlem”. Du kan velge mellom å sende en registrasjonslenke eller sende invitasjon på epost. Hver bruker er personlig, og det er ikke tillatt å dele bruker med andre i eller utenfor virksomheten.

På din profilside: Under “Team”, og “Team innstillinger” kan du endre navn på teamet ditt.

Ja, det er 6 måned bindingstid. Abonnement løper til den sies opp av en av partene med påfølgende 6 måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden løper fra første kalendermåned etter oppsigelsen ble levert. Oppsigelse skal skje skriftlig via e-post.

Oppsigelse skal skje skriftlig via e-post: kunde@vegaintegrity.no

Innhold i Vega+ kan fritt brukes til utskrifter og deling mellom kollegaer internt i selskapet som har kjøpt abonnement. Utnyttelse av tekst fra VEGA + til distribusjon, forlagsvirksomhet, videresalg eller kommersiell bruk er ikke tillat uten samtykke fra Vega Integrity AS.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr