Europol: TeSat rapporten 2022: Terrorism Situation and Trend Report.

En av de viktigste rapportene som publiseres på området for terrorisme og trusselbildet i Europa er TeSat rapporten: Terrorism Situation and Trend Report. TeSat report for 2022 som nå er publisert av Europol.

Nøkkelpunkter i rapporten er:

  • Terrorisme utgjør fortsatt en sentral trussel mot EU. 15 fullførte, avvergede eller mislykkede terrorangrep ble registrert i EU i 2021. De fire fullførte angrepene inkluderte tre jihadistiske terrorangrep og ett venstreorientert terrorangrep. Tallene viser en betydelig nedgang sammenlignet med 2020 (til sammen 57 angrep) og 2019 (55 angrep).
  • EU lands myndigheter arresterte 388 mistenkte for terrorrelaterte lovbrudd.
  • Rettssaker fullført i 2021 resulterte i 423 dommer for terrorrelaterte handlinger
  • «lone-wolf» aktører dominerer fortsatt terrorangrepene i Europa. Det betyr imidlertid ikke at enkeltpersoner som utfører angrep alene opptrer helt isolert. Disse personene kan ha kontakt – og/eller være assosiert med terrororganisasjoner og andre terrorister. Nettsamfunn spiller ofte en nøkkelrolle for å bygge nettverk, radikalisere, drive propaganda, spre undervisningsmateriell og muliggjøre anskaffelse av våpen eller eksplosiver.
  • Våpen brukt i angrep i EU i 2021 inkluderer kniv, kjøretøy og improviserte brennbare enheter. I et avverget angrep ble det avdekket produksjon av improvisert bombe.
  • Den økte tidsbruk på nettet på grunn av COVID-19-restriksjoner, er blant annet andre årsaker, identifisert til å utgjøre en risikofaktor for radikalisering av sårbare personer
  • Voldelig anti-COVID-19 og antistatelig bevegelser fremheves som en betydelig og økende trussel i flere medlemsland og stater utenfor EU.
  • De geopolitiske forholdene i andre områder i verden har stor betydning for trusselbildet i Europa: som for eksempel med Talibans overtakelse av Afghanistan.

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr