Terror: PST er ekstra på vakt – høye priser øker mistilliten til myndighetene

I den den nylig publiserte trusselvurderingen fremhever PST antistatlige strømninger og risikoen for å radikalisere personer i Norge. Antistatlige holdninger fremmes i stor grad på digitale plattformer og det er blitt registrert en økning i personer som styres av antistatlige og konspirasjonspregede teorier. Økningen kan til dels ses i sammenheng med Covid-19 pandemien. PST vurderte likevel at det er lite sannsynlig at personer med antistatlige overbevisninger vil utføre terrorhandlinger i Norge. Dette begrunnes i at det generelt er høy tillit til myndighetene i Norge.

Tillit er grunnleggende for demokratiet. Når tillit brytes ned vil et samfunn kunne se en økning i politisk motivert vold – og i verste fall terrorhandlinger. I takt med en generelt økende mistillitt til politikere i kjølevannet av flere saker om bedrageri, pendlerboliger og etterlønnsproblematikk – og nå den ekstreme prisøkningen i samfunnet generelt – observeres det større grad av mistillit til myndighetene. I forum på nettet og kommentarfelt kalles myndigheter og politikere for landssvikere, løgnere og kjeltringer – og enkelte oppfordrer til å gå til aksjon.

Cathrine Thorleifsson som arbeider ved Senter for ekstremismeforskning uttaler til Tv2 at det er observert en endring i språkbruken på nettet den siste tiden. Det ses mye hat og oppfordringer til vold mot myndighetspersoner og myndigheter generelt. Det økende omfanget og aggressiviteten i tonen får også PST til å advare: utfallet kan bli voldshandlinger og i verste fall en terrorhandling slik at er grunn til å følge ekstra med.

Den økende aggressiviteten i tonen får Politiets sikkerhetstjeneste, PST, til å følge særlig godt med. Voldshandlinger og i verste fall en terrorsituasjon, er det PST jobber for å unngå. PST oppfordrer generelt alle til å være ekstra på vakt, og dersom det er bekymring i forhold til radikalisering av noen, så kan PST kontaktes, slik at det kan gjennomføres en vurdering av hvorvidt saken skal følges opp.

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr