Revisjon: Tilsynsrapport og overtredelsesgebyr S5-Revisjon

Finanstilsynet gjennomførte i oktober 2021 tilsyns hos S5-Revisjon AS. Tilsynet avdekket alvorlige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket, og Finanstilsynet ila overtredelsesgebyr på 60 000 kroner. I denne artikkelen ser vi nærmere på de funn Finanstilsynet har registrert. Tilsynsrapporter er nyttige verktøy for å monitorere Finanstilsynets tolkninger av regelverket og den regulatoriske utvikling på hvitvaskingsområdet. Det er ... Les mer
Denne artikkelen krever abonnement.
Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr