Skallselskaper – en lovlig struktur som hvitvaskingsverktøy

Det snakkes ofte om skallselskaper på antihvitvask – med god grunn.

Et skallselskap er et selskap som ikke har noe aktivitet eller kapital i seg – det står ikke for en faktisk drift av en forretning. De har typisk ikke ansatte, inntekter eller fysiske kontorer. Ofte har selskapet kun en postboksadresse og en bankkonto knyttet til seg. Skallselskaper som kun eksisterer på papiret refereres også gjerne til «postboks-selskaper».

Selskapet er med andre ord kun et skall som er tomt inni – derav navnet. Det er ikke i seg selv ulovlig å etablere et skallselskap, og de kan ha legitime forretningsaktiviteter, for eksempel holde aksjer. Men vi kommer oss ikke unna at de ofte brukes som en hovedkomponent i økonomisk kriminalitet og hvitvasking – spesielt skallselskaper som er etablert i skatteparadiser. Skallselskaper kan også organiseres lag på lag i komplekse strukturer, gjerne med bruk av stråmenn til å stå som eiere av flere av dem, for å redusere oppdagelsesrisikoen ytterligere.

Skallselskaper etableres gjerne av kriminelle for å fasilitere for hvitvasking blant annet ved å tilsløre reelle rettighetshavere. For eksempel kan en listeført person som ønsker å omgå sanksjoner etablere et skallselskap i et skatteparadis for å skjule midler eller fortsette å forestå forretningsaktiviteter i strid med sanksjonene.

Selv om skallselskaper er lovlig også i Norge, er det likevel ikke tillatt å opprette anonyme skallselskaper her. Mange andre land har også iverksatt forbud mot anonyme skallselskaper, og EU har foreslått strengere tiltak for å motvirke misbruk av skallselskaper for skatteunndragelsesformål.

Røde flagg

Uavhengig av om skallselskapet er anonymt eller ikke, vil eksistensen av et skallselskap på et kundeforhold være grunn til å iverksette ytterligere tiltak for å kartlegge formålet med selskapet. Eksempler på indikasjoner på at man har å gjøre med et skallselskap:

  • Selskapet er etablert i et skatteparadis
  • Selskapets adresse er en postboksadresse i et skatteparadis, gjerne i et bygg hvor en rekke andre selskaper er registrert.
  • Selskapets adresse er et virtuelt kontor. Virtuelle kontortjenester tilbyr ulike former for tjenester, alt fra adresseregistrering, postboks, e-post-tjenester og telefontjenester. Virtuelle kontorer finnes det også flere av i Norge.
  • Selskapet har ikke en hjemmeside
  • Selskapet har en hjemmeside uten «substans» med hensyn til hva det tilbyr og hva det er
  • Selskapets reelle rettighetshavere kan knyttes til andre virksomheter som driver i en helt urelatert bransje
  • Selskapet eller dets reelle rettighetshavere er registrert i offshore leaks databasene

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr