Advarer mot voldsorienterte ekstremister som fremmedkrigere

En ny rapport fra CEP (Counter Extremism Project) advarer mot voldsorienterte ekstremister som reiser som fremmedkrigere til Ukraina og de mulige trusler disse representerer når de returnerer til sine hjemland.

Ukraina har nå etablert en fremmedlegion og inviterer fremmedkrigere til å delta i krigen for å kjempe mot Russland. Ifølge rapporten er det sammenfatningsvis 3 typer mennesker som reiser til Ukraina:

  • Den første og største kategorien består av ukrainske statsborgere som bor i utlandet og som skal tilbake til landet sitt for å kjempe.
  • Den andre er internasjonale frivillige.
  • Den tredje og minste kategorien er voldsorienterte ekstremister.

Det er den siste kategorien som representere en tydelig sikkerhetstrussel. Voldsorienterte ekstremister vil kunne få kamperfaring i konfliktsonen og potensielt ha en større innvirkning på voldsorienterte ekstremistmiljøer i sine hjemland ved hjemkomsten. CEP vurderer at deres evne til å planlegge og gjennomføre vellykede angrep vil øke betydelig.

I første fase av konflikten mellom Ukraina og Russland (2014-2021) har det allerede vært rapportert reiser til konfliktområder og tilknytting til høyreekstremistiske grupper (se TeSat rapport 2021). Den russiske invasjonen av Ukraina anses å bringe en ny bølge av rekrutteringsaktiviteter. Eksperter fra CEP omtaler økte rekruteringsaktiviteter gjennom kommunikasjonskanalen Telegram; både på høyreekstreme og venstreekstreme fora, og både fra grupper som støtter russisk side og ukrainsk side. Vi vet at det er personer som har reist fra Norge.

«Online reports indicate that Spanish, Japanese, U.S., Canadian, Finnish, Danish, Norwegian, Swedish, British, Lithuanian, Mexican, Indian, and German “foreign fighters” have arrived in Ukraine. Their ideological background is currently somewhat unclear.»

CEP advarer mot trusselen som voldsorienterte ekstremister og fremmedkrigere representerer, og ber myndighetene adressere problemstillingen så fort som mulig. De kommer med 9 anbefalinger til myndighetene hvor etterretningsinformasjon og utveksling av informasjon står sentralt.

Finansinstitusjoner har for tiden en stor rolle å spille i konflikten gjennom implementering av sanksjonstiltakene og ikke minst ved å avdekke forsøk på omgåelse av sanksjoner (se artikkel om sanksjoner). I tillegg er det behov for å følge med på risiko for terrorfinansiering. 

Kilde

CEP Policy Brief, Foreign Fighters in the 2022 Russia-Ukraine War An Initial Assessment of Extremist Volunteers, March 8, 2022

CEP: Counter Extremism Project (CEP) er en internasjonal ideell organisasjon dannet for å bekjempe den økende trusselen fra ekstremistiske ideologier. De forsker på ekstremistgrupper og formulerer anbefalinger til ulike aktører i offentlig og privat sektor. De publiserer rapporter for å informere om trusselbildet fra ekstremisme miljøer.

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr