Terrorfinansiering: Høyreekstremisme

Det er 21 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept. Drept på grunn av sin hudfarge av nynazister. Rasisme er dessverre fortsatt et altfor utbredt problem i Norge, og UNICEF har fremhevet hvor viktig det er å stå sammen for å bekjempe rasismen som i dag gjennomsyrer samfunnet. Høyreekstremisme har også en sterk side mot antihvitvaskingsarbeidet rapporteringspliktige står i, og den siden omhandler terrorfinansiering.

Ved siden av ekstrem islamisme, representerer høyreekstreme i dag den største terrortrusselen i Norge, og PST vurderer det som mulig at personer i disse miljøene vil forsøke å utføre terrorangrep. Det største høyreekstreme terrorangrepet Norge har opplevd var 22 juli 2011, hvor 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet.  På dette tidspunktet hadde ikke Norge oppdatert kunnskap om radikalisering og høyreekstremisme. Forståelsen og kunnskapen om nynazistiske og høyreekstreme miljøer var derimot mye større på 90-tallet og på starten av 2000-tallet. De høyreekstreme miljøene var synlige i bybildet over store deler av landet: De deltok i større demonstrasjoner, de hadde hakekors tatovert på synlige deler av kroppen, det var skinheads som gikk i klær som utpreget ble assosiert med nynazisme og de drev aktiv rekruttering, spesielt i ungdomsmiljøene. Men disse miljøene forsvant nokså brått for 21 år siden. Det brutale drapet på Benjamin Hermansen var knyttet til et veldig synlig nazistisk skinheadmiljø, og det ble nå umulig å vise seg i offentligheten som nynazist i Norge. Den folkelige motstanden ble for sterk.

Samtidig forsvant oppdatert kunnskap om høyreekstreme miljøer. Så, i 2011, smalt det. På en helt annen måte enn hva tidligere kunnskap tilsa. Det var ikke et organisert miljø som sto bak – men én enkeltaktør. Han hadde blitt radikalisert på nettet og gått fullstendig under alles radar.

I dag vet vi heldigvis en hel del mer om hvordan mennesker blir radikalisert og hvordan høyreekstreme opererer. De organiserte og voldelige miljøene på gateplan har i stor grad blitt erstattet av enkeltaktører, og internett og sosiale medier er blitt hovedarenaen for radikalisering. Det betydelig mer diversifiserte høyreekstreme landskapet gjør det utfordrende både å fange opp de som radikaliseres og å forebygge terrorangrep. Kunnskap om hvordan høyreekstreme opererer er derfor avgjørende for at rapporteringspliktige skal være i stand til å forebygge og avdekke terrorfinansiering i tråd med hvitvaskingsregelverkets formål.

Den største terrorrisikoen i det høyreekstreme landskapet er at terrorangrep utføres av enkeltpersoner som radikaliseres på lukkede forum på nettet. Helt sentralt i fiendebildet står muslimer, ikke-vestlige innvandrere, jøder, LHBT+, tradisjonelle medier samt myndigheter og politikere (ofte fra den politiske venstresiden). Landskapet er i tillegg blitt betydelig mer internasjonalisert – ved at radikale meninger deles på tvers av landegrenser. Norge påvirkes derfor i stor grad også av det som skjer i andre land. Høyreekstreme terrorangrep vil for eksempel inspirere andre til å planlegge terror. Mange drepte, kombinert med at gjerningspersonen selv publiserer propaganda der det oppfordres til terror, øker faren for at også andre forsøker å gjennomføre terrorangrep. Terroristen bak Christchurch-angrepet i New Zealand i 2019 var blant annet inspirert av Anders Behring Breivik, hvoretter Christchurch-angrepet skapte en kjedereaksjon av inspirerte angrep i flere andre land, herunder i Norge.

Det uoversiktlige terrorlandskapet vi ser i dag, hvor enkeltindivider utfører spontane terrorangrep, representerer som nevnt en utfordring i forhold til forebygging og avdekking av angrep. Angrepene involverer sjelden særlig kompleks organisering, de er ofte spontane og involverer våpen og gjenstander terroristen allerede hadde i besittelse. Terrorangrep trenger med andre ord ikke stor grad av finansiering – og vil derfor heller ikke produsere røde flagg hos rapporteringspliktige.

Det er viktig å være klar over utfordringer, for å være i stand til å møte dem. God kjennskap til kunder – og risikobasert oppfølging av dem – vil være avgjørende for å være i stand til å avdekke potensiell terrorfinansiering. Herunder er det viktig å ha kjennskap til høyreekstreme organisasjoner, blant annet for å kunne identifisere kunder som har tilhørighet til slike. Noen slike organisasjoner har av enkelte land blitt definert som terrororganisasjoner, slik at all finansiell aktivitet til fordel for organisasjonene vil være å anse som terrorfinansiering i vedkommende land. Høyreekstreme organisasjoner har mange måter å finansiere seg på – som er identifisert av FATF i fjorårets typologirapport om etnisk motivert terrorfinansiering.

Kilder:
PST trusselvurdering

C-REX Senter for ekstremismeforskning

Featured image: wikimedia commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011_memorial_torchlight_procession_for_Benjamin_Hermansen.jpg)

Legg igjen en kommentar

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr